Wijziging agenda plenaire vergadering

Dinsdag 19 december 2017 — Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft beslist de actuele vragen te agenderen op woensdag 20 december om 14 uur in plaats van op donderdag 21 december 2017.

De fractievoorzitters die in het begrotingsdebat op woensdag 20 december 2017 nog niet aan bod zijn gekomen tijdens de morgenvergadering, wordt om 14 uur eerst het woord verleend vooraleer de actuele vragen worden gehouden. 

Het vragenuurtje wordt beperkt tot 1 actuele vraag per fractie.

Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement