Wijziging agenda plenaire vergadering

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft beslist de actuele vragen te agenderen op woensdag 20 december om 14 uur in plaats van op donderdag 21 december 2017.

De fractievoorzitters die in het begrotingsdebat op woensdag 20 december 2017 nog niet aan bod zijn gekomen tijdens de morgenvergadering, wordt om 14 uur eerst het woord verleend vooraleer de actuele vragen worden gehouden. 

Het vragenuurtje wordt beperkt tot 1 actuele vraag per fractie.

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel