Skip to Content

‘vlaamsparlement.tv’ wordt parlementaire televisieomroep van Vlaams Parlement

Het Vast Bureau van het Vlaams Parlement besliste vandaag om de opdracht voor het verzorgen van een parlementaire televisieomroep toe te kennen aan Het Halfrond vzw. Deze vzw zal de volledige uitvoering van de opdracht uitbesteden aan Actua TV. De omroep zal als naam ‘vlaamsparlement.tv’ dragen.

Het Halfrond vzw

Het Vlaams Parlement wil via televisie meer aandacht genereren voor zijn werkzaamheden. Daartoe zette het parlement nog voor het zomerreces een opdracht in de markt waarbij een parlementaire televisieomroep uitzendingen zou verzorgen over de werking van het Vlaams Parlement. Het voorzag daarvoor een budget van 350.000 euro per kalenderjaar.

Jan Peumans: “Het parlement is van oordeel dat zo’n parlementaire omroep een nuttige aanvulling kan zijn op de online streaming van de vergaderingen. De omroep zal immers moeten zorgen voor duiding van het parlementaire werk via interviews, debatten, en reportages.’

Het Vast Bureau van het Vlaams Parlement heeft deze opdracht vandaag voor een duur van 4 jaar toegekend aan Het Halfrond vzw die de uitvoering ervan volledig zal toevertrouwen aan Actua TV. Momenteel brengt Actua-TV als particuliere televisieomroep al verslag uit vanuit het Vlaams Parlement. De omroep verzorgt ook uitzendingen uit de federale Kamer en Senaat en het Europees Parlement. De omroep is in Vlaanderen te bekijken via Telenet en in Brussel via Numéricable. Deze kanalen zullen ter beschikking gesteld worden van de parlementaire televisieomroep. Er lopen momenteel ook onderhandelingen met Proximus om de omroep op te nemen in hun basispakket. De uitzendingen met Actua TV als merknaam zullen daardoor verdwijnen.

‘vlaamsparlement.tv’

Het Vast Bureau besliste om de parlementaire omroep als naam ‘vlaamsparlement.tv’ te geven. De naamgeving wijst erop dat de uitzendingen exclusief betrekking hebben op de werking van het Vlaams Parlement. Bovendien is tegelijkertijd ook de domeinnaam van de omroep op deze manier bekend.

De parlementaire televisieomroep krijgt nu de nodige tijd om zich voor te bereiden op de start van de uitzendingen en de huisstijl aan te passen. In september 2018 volgt een eerste evaluatie, o.m. aan de hand van een objectieve meting van het kijkbereik.

Jan Peumans

Voorzitter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel