Vlaams Parlement verwelkomt 67 nieuwe leden

Op 26 mei 2019 werden er liefst 67 nieuwe leden voor het Vlaams Parlement verkozen. Dat is 54 % van het totaal aantal Vlaamse volksvertegenwoordigers. Om hen voor te bereiden op hun nieuwe mandaat en werkomgeving, organiseert het Vlaams Parlement een welkomstdag op woensdag 12 juni.

67 nieuwe leden

Op 26 mei 2019 vond de verkiezing plaats van de 124 volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement. Van die 124 zijn er 67 nieuwe leden: 34 vrouwen en 33 mannen.

43 van hen nemen voor het eerst een parlementair mandaat op. 5 nieuwe leden hebben vroeger al een mandaat in het Vlaams Parlement uitgeoefend, 13 zaten al eens in de Kamer of het Brussels Parlement en 6 leden zijn momenteel lid van de Vlaamse Regering.

Welkomstdag

Het Vlaams Parlement wil de nieuwe leden bij de start van hun mandaat gepast verwelkomen. Daarom krijgen zij op 12 juni informatie over de politieke werking tijdens de eerste weken van de nieuwe legislatuur 2019-2024 en de ondersteuning door de diensten van het Vlaams Parlement.

Een rondleiding doorheen de gebouwen en een bezoek aan het Bezoekerscentrum van het Vlaams Parlement laat hen toe kennis te maken met hun nieuwe werkomgeving.

Programma

09u30 Onthaal en fotosessie

10u

  • Verwelkoming door Martine Goossens, secretaris-generaal
  • Uiteenzetting door Gerit Vermeylen, directeur Directie Decreetgeving, over de politieke werking van het Vlaams Parlement in de eerste weken van het zittingsjaar 2019-2020
  • Voorstelling van het Algemeen Secretariaat a.h.v. een film

11u Rondleiding in de gebouwen en bezoek aan het Bezoekerscentrum

12u30 Lunch

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel