Skip to Content
Vlaams Parlement stemt digitaal en zonder volmachten

Vlaams Parlement stemt digitaal en zonder volmachten

De leden van het Vlaams Parlement zullen tijdens de plenaire vergadering van woensdag 1 april voor de eerste keer digitaal kunnen stemmen. Vanaf volgende week hervatten ook de commissievergaderingen, die in coronatijden zoveel mogelijk digitaal zullen verlopen.

De plenaire vergadering van woensdag 1 april start met een actualiteitsdebat over de verdere aanpak van de coronacrisis. Op de agenda staat daarnaast o.a. ook de behandeling en de stemming van een tweede nooddecreet m.b.t. de energiefactuur.

Het actualiteitsdebat wordt nog steeds in afgeslankte vorm georganiseerd, met aanwezigheid van 16 leden, de parlementsvoorzitter en de ministers van de Vlaamse regering. Voor de stemmingen kunnen de overige parlementsleden van thuis uit digitaal stemmen.

Om dat mogelijk te maken werd een digitale toepassing gecreëerd waarmee de volksvertegenwoordigers vanop afstand kunnen stemmen en ook het stemgedrag van hun collega’s kunnen volgen. De bespreking en stemming zal in goede banen worden geleid door de parlementsvoorzitter. De volksvertegenwoordigers kunnen via de streaming op de website van het Vlaams Parlement of via vlaamsparlement.tv het verloop van de plenaire vergadering volgen. De stemming vanop afstand zal ook via deze kanalen in beeld worden gebracht.

Vanaf volgende week hervatten geleidelijk ook de commissievergaderingen en -werkzaamheden. Dat zal zolang de coronacrisis duurt, digitaal en via videogesprekken gebeuren.

De werkzaamheden van het Parlement lopen tijdens de Paasvakantie gewoon door.

Liesbeth Homans: “Het Vlaams Parlement is daarmee één van de eerste parlementen dat volwaardig digitaal stemmen mogelijk maakt. Het is geen ‘volmachten-parlement’ maar een parlement waar de volksvertegenwoordigers in veilige omstandigheden en vanop afstand hun wetgevende en controlerende functie kunnen blijven uitoefenen.”

De pers wordt gevraagd - zolang de coronacrisis duurt -  de plenaire zitting zoveel mogelijk vanop afstand te volgen. Dat kan via de volgende kanalen:

  • streaming op de website: www.vlaamsparlement.be 
  • vlaamsparlement.tv: Telenet kanaal 42, Proximus TV kanaal 175, Orange kanaal 80.

Geaccrediteerde journalisten bijven toegelaten.

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel