Vlaams Parlement stelt commissie ad hoc over het Vlaamse coronabeleid samen

Vlaams Parlement stelt commissie ad hoc over het Vlaamse coronabeleid samen

Het Vlaams Parlement heeft vandaag de samenstelling goedgekeurd van de commissie ad hoc die het Vlaamse coronabeleid zal evalueren. Björn Rzoska (Groen) werd verkozen tot commissievoorzitter.

Themadebat

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement keurde op 27 mei jl. op voorstel van het Uitgebreid Bureau de oprichting goed van een Commissie ad hoc voor de evaluatie van het Vlaamse coronabeleid en voor het uitzetten van een postcoronatraject.

Deze tijdelijke commissie kreeg als opdracht een evaluatie op te maken van de voorbije coronacrisisperiode, hieruit de nodige lessen te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten te geven voor een postcoronatraject. In januari 2021 volgt op basis van een op te stellen beleidsnota een themadebat in de plenaire vergadering.

Nieuwe naam

Op voorstel van Björn Rzoska (Groen) keurde de plenaire vergadering vandaag een naamswijziging goed van deze commissie. De commissie krijgt nu als naam: ‘Commissie ad hoc voor de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid’.

Samenstelling

De Commissie ad hoc is samengesteld uit vijftien vaste en vijftien plaatsvervangende leden, én een toegevoegd lid. De plenaire vergadering verkoos vandaag de leden van de commissie.

Björn Rzoska (Groen) werd verkozen tot voorzitter, Wilfried Vandaele (N-VA) en Hannes Anaf (sp.a) tot eerste en resp. tweede ondervoorzitter.

De andere vaste commissieleden zijn:

- voor de N-VA fractie: Koen Daniëls, Marius Meremans, Lorin Parys en Sarah Smeyers

- voor de Vlaams Belang fractie: Immanuel De Reuse, Chris Janssens en Stefaan Sintobin

- voor de CD&V fractie: Katrien Schryvers en Peter Van Rompuy

- voor de Open Vld-fractie: Freya Saeys en Willem-Frederik Schiltz

- voor de Groen-fractie: Celia Groothedde.

Toegevoegd lid voor de PVDA-fractie is Jos D’Haese.

 

Liesbeth Homans

Voorzitter Vlaams Parlement

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel