Skip to Content
Vlaams Parlement schort commissievergaderingen op, plenaire vergadering woensdag gaat wel door

Vlaams Parlement schort commissievergaderingen op, plenaire vergadering woensdag gaat wel door

De voorzitter en het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement hebben beslist om de commissievergaderingen van de week van 16 maart op te schorten. Zo kunnen de kabinetten en de administratie zich volop concentreren op de aanpak van de coronacrisis. De beslissing werd genomen na overleg van de voorzitter met Vlaams Minister-President Jan Jambon en Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke, die allebei uitdrukkelijk vragende partij waren. Eerder was al beslist om het parlement te sluiten voor bezoekers en alle evenementen uit te stellen tot 3 april.  

De plenaire vergadering van woensdag 18 maart gaat wel door. Er wordt een actualiteitsdebat georganiseerd over de coronacrisis in voltallige aanwezigheid van de regering. De spreektijd per fractie bedraagt 30 minuten, zodat alle aspecten van de coronacrisis voldoende aan bod kunnen komen. Ook de rest van de agenda en de bespreking en stemming over het nooddecreet met betrekking tot de dringende maatregelen over de aanpak van de coronacrisis blijven behouden.

Liesbeth Homans

Voorzitter Vlaams Parlement

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel