Vlaams Parlement richt klimaatcommissie op

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement keurde vandaag de oprichting goed van de ‘Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen’. De commissie moet haar werkzaamheden voor het zomerreces afsluiten.

Oprichting

In navolging van de klimaatconferentie van Parijs 2015, stelde Björn Rzoska, fractievoorzitter van Groen, voor om een commissie Klimaat op te richten. Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement is hier op ingegaan en stelde aan de plenaire vergadering voor een commissie op te richten met het oog op de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen. De plenaire vergadering heeft dit voorstel vandaag unaniem goedgekeurd.

Samenstelling en werking

De ‘Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen’ is samengesteld uit 15 vaste en 15 plaatsvervangende leden, en toegevoegde leden. Voorzitter van de commissie is Jan Peumans (N-VA). Als ondervoorzitters zullen Robrecht Bothuyne (CD&V), Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) en Hermes Sanctorum (Groen) fungeren.

De commissie heeft de bevoegdheid het klimaatbeleid in Vlaanderen op te volgen tot het komende zomerreces, maar vragen en interpellaties over deze thematiek zullen in de desbetreffende vaste beleidscommissies worden gehouden.

De klimaatcommissie zal op maandag 29 februari een eerste keer vergaderen over de manier waarop het haar bevoegdheid zal uitoefenen en over de planning van haar werkzaamheden. Deze vergadering vindt reglementair plaats achter gesloten deuren.

Jan Peumans

Voorzitter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel