Skip to Content
Vlaams Parlement richt Energie- en Klimaatcommissie op

Vlaams Parlement richt Energie- en Klimaatcommissie op

Het Vlaams Parlement heeft vandaag de oprichting goedgekeurd van een Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan. Deze commissie zal zich buigen over de door de Vlaamse Regering goedgekeurde visienota's over energie- en klimaatbeleid en over de opvolging van het Vlaams Energie- en Klimaatplan.

Het Uitgebreid Bureau besliste op 10 januari 2022 om, nadat de Onderzoekscommissie PFAS - PFOS haar werkzaamheden zou beëindigd hebben, aan de plenaire vergadering voor te stellen een Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan op te richten. Deze commissie kan, met uitsluiting van controle-initiatieven en decreetgevend werk, hoorzittingen en werkbezoeken organiseren over de visienota’s van de Vlaamse Regering over energie- en klimaatbeleid en over de opvolging van het Vlaams Energie- en Klimaatplan. De commissie moet haar werkzaamheden binnen het jaar na de opstart afronden.

De commissie zal bestaan uit 15 vaste en 15 plaatsvervangende leden en één toegevoegd lid. Andries Gryffroy (N-VA) zal de commissie voorzitten, Bruno Tobback (Vooruit) is eerste ondervoorzitter en Robrecht Bothuyne (CD&V) tweede ondervoorzitter.

N-VA

 • Vaste leden: Allessia Claes, Arnout Coel, Andries Gryffroy, Rita Moors, Philippe Muyters
 • Plaatsvervangende leden: Inez De Coninck, Annick De Ridder, Sofie Joosen, Freya Perdaens, Kris Van Dijck

Vlaams Belang

 • Vaste leden: Leo Pieters, Sam Van Rooy, Wim Verheyden
 • Plaatsvervangende leden: Adeline Blancquaert, Bart Claes, Carmen Ryheul

CD&V

 • Vaste leden: Robrecht Bothuyne, Peter Van Rompuy
 • Plaatsvervangende leden: Stijn De Roo, Koen Van den Heuvel

Open Vld

 • Vaste leden: Steven Coenegrachts, Willem-Frederik Schiltz
 • Plaatsvervangende leden: Tom Ongena, Mercedes Van Volcem

Groen

 • Vaste leden: Staf Aerts, Chris Steenwegen
 • Plaatsvervangende leden: Björn Rzoska, Mieke Schauvliege

Vooruit

 • Vast lid: Bruno Tobback
 • Plaatsvervangende lid: Els Robeyns

PVDA

 • Toegevoegd lid: Jos D’Haese

 

Liesbeth Homans

Voorzitter

Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement

 

 

Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel