Vlaams Parlement richt bijzondere commissie op om aanpak seksueel misbruik in de Kerk te evalueren

Vlaams Parlement richt bijzondere commissie op om aanpak seksueel misbruik in de Kerk te evalueren

De plenaire vergadering heeft vandaag de oprichting goedgekeurd van een bijzondere parlementaire commissie. Deze commissie zal zich buigen over de vraag hoe binnen Vlaamse instellingen en voorzieningen in het verleden en vandaag werd en wordt omgegaan met seksueel misbruik in de Kerk en binnen andere gezagsrelaties.

De VRT-docureeks ‘Godvergeten’ bracht recent de gruwel van het seksueel misbruik in de Kerk in beeld. Als gevolg van de maatschappelijke verontwaardiging hierover besliste het Uitgebreid Bureau op 16 oktober 2023 om aan de plenaire vergadering voor te stellen een bijzondere commissie op te richten. De plenaire vergadering stemde daarmee in.

De commissie draagt als volledige naam ‘Bijzondere Commissie voor de evaluatie van de aanpak van seksueel misbruik in de Kerk en in andere gezagsrelaties in het algemeen, en van de rol van instellingen en voorzieningen op het terrein van jeugd, welzijn en onderwijs in het bijzonder’. Het initiatief in het Vlaams Parlement blijft uiteraard beperkt tot de Vlaamse bevoegdheden.

Werkwijze en duur

De bijzondere commissie zal vertrekken vanuit het werk dat hieromtrent al sinds de zittingsperiode 2009-2014 werd uitgevoerd in het Vlaams Parlement. Zo zal de commissie in eerste instantie het expertenpanel consulteren dat 10 jaar geleden op vraag van toenmalig Vlaams minister Jo Vandeurzen het rapport met betrekking tot historisch geweld en misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen opleverde.

De commissie zal haar verdere werking zelf bepalen. De werkzaamheden moeten ten laatste eind maart 2024 afgerond zijn. Tegen dan kan de commissie een voorstel van resolutie met beleidsaanbevelingen opstellen die desgevallend nog deze legislatuur ter bespreking en ter stemming wordt voorgelegd.

Samenstelling van de bijzondere commissie

De bijzondere commissie telt vijftien vaste leden, vijftien plaatsvervangers en twee toegevoegde leden.

Hannelore Goeman (Vooruit) zal de commissie voorzitten, Katrien Schryvers (cd&v) is eerste ondervoorzitter en Freya Perdaens (N-VA) tweede ondervoorzitter.

N-VA

 • Vaste leden: Kathleen Krekels, Freya Perdaens, Sarah Smeyers, Kris Van Dijck en Katja Verheyen
 • Plaatsvervangende leden: Arnout Coel, Koen Daniëls, Maaike De Vreese, Tine van der Vloet en Manuela Van Werde

Vlaams Belang

 • Vaste leden: Filip Brusselmans, Jan Laeremans en Suzy Wouters
 • Plaatsvervangende leden: Immanuel De Reuse, Kristof Slagmulder en Klaas Slootmans

cd&v

 • Vaste leden: Katrien Partyka en Katrien Schryvers
 • Plaatsvervangende leden: Maaike De Rudder en Peter Van Rompuy

Open Vld

 • Vaste leden: Freya Saeys en Maurits Vande Reyde
 • Plaatsvervangende leden: Jean-Jacques De Gucht en Willem-Frederik Schiltz

Groen

 • Vaste leden: Ann De Martelaer en Celia Groothedde
 • Plaatsvervangende leden: Johan Danen en Jeremie Vaneeckhout

Vooruit

 • Vast lid: Hannelore Goeman
 • Plaatsvervangend lid: Katia Segers

PVDA

 • Toegevoegd lid: Jos D’Haese

Onafhankelijke

 • Toegevoegd lid: Sihame El Kaouakibi

 

Liesbeth Homans

Voorzitter Vlaams Parlement

Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement

 

 

Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel