Vlaams Parlement past parlementaire pensioenen aan

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft vandaag een nieuwe regeling van de parlementaire pensioenen aangenomen.

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft vandaag (8 mei 2017) een nieuwe regeling van de parlementaire pensioenen aangenomen. Daarmee bekrachtigt het Vlaams Parlement zijn intentie van 16 januari, toen er bij de fracties eensgezindheid bestond rond een nieuw pensioenreglement voor het Vlaams Parlement.

Voorzitter Jan Peumans werd daarmee naar de Interparlementaire Conferentie afgevaardigd. Daar bleken niet alle parlementen te kunnen meegaan in een snelle, gelijklopende aanpassing van de pensioenen voor alle parlementariërs in dit land. Het Vlaams parlement beloofde toen alleen door te zetten en past nu als eerste parlement in ons land een grondige leeftijdsverhoging door.

Voorzitter Jan Peumans is tevreden met deze beslissing: “Dit is een logische aanpassing van de pensioenregeling voor parlementariërs. Het is maar normaal dat de parlementaire pensioenen dezelfde evolutie volgen als de pensioenen van alle andere burgers. Wij werken dus ook naar een pensioenleeftijd van 67 jaar in 2030."

Net als ambtenaren en werknemers zullen parlementsleden, die na de verkiezingen van 2019 voor het eerst in het Vlaams Parlement beginnen zetelen, tot 65 moeten werken voor een volledig pensioen. In 2025 schuift de pensioenleeftijd op naar 66 jaar, in 2030 naar 67 jaar. Zij zullen dan een  - al dan niet gemengde -  loopbaan van 45 jaar moeten kunnen voorleggen voor een volledig pensioen, momenteel is dat 36 jaar. De regeling voor vervroegd pensioen is ook een doorslag van de regeling voor de ambtenaren en werknemers.

Voor de rechten uit het verleden wordt een overgangsmaatregel voorzien waarbij men ten vroegste op 62 jaar, of 60 voor de 50-plussers, van deze rechten kan genieten.

De nieuwe aanpassing van de parlementaire pensioenen is niet de eerste in haar soort, want in 2014 vond een eerste pensioenhervorming plaats. Sindsdien ligt de pensioenleeftijd op 62 jaar, met een volledig pensioen na een parlementaire carrière van 36 jaar. Vóór 2014 hadden parlementariërs al recht op een volledig pensioen na 20 jaar zetelen, met een minimumleeftijd van 52 jaar.

De nieuwe regeling voor parlementaire pensioenen wordt nog voor bekrachtiging voorgelegd aan de plenaire vergadering van woensdag 10 mei.

Jan Peumans

Voorzitter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel