Vlaams Parlement organiseert eerste interparlementair overleg Klimaatdossier

Woensdag 10 mei 2017 — Het Vlaams Parlement organiseert op donderdag 11 mei het eerste interparlementair overleg over de klimaatproblematiek. De verschillende gewestparlementen en de federale Kamer zullen hieraan deelnemen. Bedoeling is op de eerste plaats elkaar te informeren over beslissingen en intenties omtrent het klimaatthema.

Opvolging Klimaattop Parijs

In navolging van de klimaatconferentie van Parijs 2015 bogen de betrokken parlementen (gewestparlementen en de federale Kamer) zich over het klimaatdossier. Zo stelde het Vlaams Parlement in februari 2016 een bijzondere ‘Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen’ in. Deze Commissie organiseerde hoorzittingen en stelde in het najaar 2016 een breed gedragen klimaatresolutie op. Ook de andere parlementen hebben inmiddels de nodige initiatieven genomen.

Interparlementair overleg

Op initiatief van Jan Peumans, voorzitter, organiseert het Vlaams Parlement op 11 mei 2017 een eerste interparlementair overleg over het klimaatdossier. De drie gewestparlementen en de Kamer van volksvertegenwoordigers zullen aan dit overleg deelnemen. De gecoöpteerde senatoren die deel uitmaken van de Senaatscommissie bevoegd voor klimaat werden eveneens uitgenodigd.

Voor deze startvergadering zullen namens het Vlaams Parlement ook de leden van de bijzondere ‘Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen’ worden uitgenodigd.

Bedoeling van het interparlementair overleg is in eerste instantie elkaar te informeren over de respectieve beslissingen en intenties van de diverse parlementen, met het oog op een onderlinge afstemming. Voor de volgende vergaderingen zal gewerkt worden met een beurtrol tussen de betrokken parlementen.

Praktisch

De startvergadering van het interparlementair overleg vindt plaats op donderdag 11 mei 2017 om 10u in de Antoon Van Dyckzaal van het Vlaams Parlement.

De vergadering wordt live gestreamd via de website van het Vlaams Parlement: https://goo.gl/rTVSuO

Jan Peumans

Voorzitter

Jan Peumans, voorzitter Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Johan Peetersille Commissiesecretaris