Vlaams Parlement opent op 25 september nieuw zittingsjaar

Vlaams Parlement opent op 25 september nieuw zittingsjaar

Het Vlaams Parlement opent op maandag 25 september, 14u, het nieuwe zittingsjaar 2023-2024 met de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering. Het debat hierover vindt plaats op woensdag 27 september.

Verkiezing Bureau en toespraak voorzitter

Bij het begin van een nieuw parlementair jaar verkiest de plenaire vergadering telkens opnieuw een voorzitter, ondervoorzitters en secretarissen. Samen vormen zij het Bureau, het dagelijks bestuur van het parlement. De voorzitter houdt tijdens de openingsvergadering zoals gewoonlijk een toespraak naar aanleiding van het nieuwe parlementaire werkjaar.

Septemberverklaring en debat

Bij de opening van het nieuwe zittingsjaar legt de Vlaamse Regering de Septemberverklaring af in de plenaire vergadering. Daarin belicht Vlaams minister-president Jan Jambon de algemeen maatschappelijke situatie in Vlaanderen en de krachtlijnen van de Vlaamse begroting voor het volgende jaar.

Het parlementaire debat over de Septemberverklaring volgt op woensdag 27 september om 14u. Na dit debat stemt het parlement over de Septemberverklaring.

Persconferentie

Aansluitend op de openingszitting van maandag 25 september vindt in de Masereelzaal (persconferentiezaal) van het Vlaams Parlement een persconferentie plaats van de Vlaamse Regering over de Septemberverklaring en de begroting 2024.

Geen vragenuurtje op woensdag

Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 27 september zullen er geen Actuele Vragen worden gesteld omwille van het debat over de Septemberverklaring. Het eerste vragenuurtje van de nieuwe zittingsperiode is voorzien op woensdag 4 oktober, 14u.

Live volgen

De plenaire vergaderingen van 25 en 27 september kunnen telkens vanaf 14u LIVE gevolgd worden via www.vlaamsparlement.be.

Beide vergaderingen worden ook LIVE uitgezonden door Vlaams Parlement TV (Telenet kanaal 42; Proximus TV kanaal 175; Orange kanaal 80).

 

Liesbeth Homans

Voorzitter Vlaams Parlement

Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement

 

 

Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel