Skip to Content

Vlaams Parlement opent nieuw zittingsjaar

Op maandag 25 september, vanaf 14u, opent het Vlaams Parlement het nieuwe zittingsjaar 2017-2018 met de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering. Op woensdag 27 september wordt hierover gedebatteerd.

Verkiezing Bureau en toespraak voorzitter

Bij het begin van een nieuw parlementair jaar verkiest de plenaire vergadering uit haar leden een voorzitter, ondervoorzitters en secretarissen. Samen vormen zij het Bureau (dagelijks bestuur van het parlement). De voorzitter houdt tijdens de openingsvergadering zoals gewoonlijk een toespraak naar aanleiding van het nieuwe parlementaire werkjaar.

Septemberverklaring

Bij de opening van het nieuwe zittingsjaar legt de Vlaamse Regering de Septemberverklaring af in de plenaire vergadering. Daarin belicht minister-president Geert Bourgeois de algemeen maatschappelijke situatie in Vlaanderen en de krachtlijnen van de Vlaamse begroting voor het volgende jaar.

Na de openingszitting vindt in de persconferentiezaal van het Vlaams Parlement, Frans Masereelzaal, een persconferentie plaats van de Vlaamse Regering.

Het parlementaire debat over de Septemberverklaring volgt op woensdag 27 september om 14u. Na het debat stemt het parlement over de Septemberverklaring.

Geen vragenuurtje op woensdag

Er zullen op woensdag 27 september uitzonderlijk geen Actuele Vragen worden gesteld omwille van het debat over de Septemberverklaring. Dit betekent dat er geen vragenuurtje is. Het eerste vragenuur van de nieuwe zittingsperiode is voorzien op woensdag 4 oktober 2017.

Livestream

De plenaire vergaderingen van het Vlaams Parlement worden gelivestreamd:

Jan Peumans

voorzitter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel