Vlaams Parlement opent nieuw zittingsjaar

Op maandag 26 september opent het Vlaams Parlement het nieuwe zittingsjaar 2016-2017 met de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering. Op woensdag 28 september wordt hierover gedebatteerd.

Opening van de zitting

Bij de opening van de zitting zal Vlaamse volksvertegenwoordiger Herman De Croo optreden als tijdelijk voorzitter omdat hij de grootste anciënniteit heeft in het parlement. Hij zit de vergadering voor tot de voorzitter is verkozen.

Nieuw parlementslid

Het eerste punt op de agenda is de aanstelling van een nieuw lid. Jan Hofkens heeft ontslag genomen als Vlaams volksvertegenwoordiger uit de N-VA-fractie. Zijn opvolger Paul Cordy zal de eed afleggen.

Verkiezing Bureau en toespraak voorzitter

Bij het begin van een nieuw parlementair jaar verkiest de plenaire vergadering uit haar leden een voorzitter, ondervoorzitters en secretarissen. Samen vormen zij het Bureau (dagelijks bestuur van het parlement). De voorzitter houdt traditioneel een toespraak naar aanleiding van het nieuwe parlementaire werkjaar.

Septemberverklaring

Bij de opening van het nieuwe zittingsjaar legt de Vlaamse Regering de Septemberverklaring af in de plenaire vergadering. Daarin belicht minister-president Geert Bourgeois de algemeen maatschappelijke situatie in Vlaanderen en de krachtlijnen van de Vlaamse begroting voor het volgende jaar. Aansluitend op de plenaire vergadering geeft Vlaams minister Bart Tommelein tijdens een persconferentie in de Frans Masereelzaal nadere toelichting bij de begroting.

Het parlementaire debat over de Septemberverklaring volgt op woensdag 28 september om 10u en 14u. Na het debat stemt het parlement over de Septemberverklaring.

Geen vragenuurtje op woensdag

Er zullen op woensdag 28 september uitzonderlijk geen Actuele Vragen worden gesteld omwille van het debat over de Septemberverklaring. Dit betekent dat er geen vragenuurtje is. Het eerste vragenuur van de nieuwe zittingsperiode is voorzien op 5 oktober 2016.

Livestream

De plenaire vergaderingen van het Vlaams Parlement worden gelivestreamd:

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel