Vlaams Parlement ontvangt EU-Commissaris Pierre Moscovici

Op dinsdag 20 juni 2017 zal Pierre Moscovici, EU-Commissaris voor Economie en Financiële Zaken, Belastingen en Douane, een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement en in de Verenigde Commissies Buitenlands Beleid en Financiën toelichting geven over de gevolgen van de brexit.

Brexit

Op 23 juni 2016 organiseerde het Britse parlement een raadgevend referendum over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk. Op basis van het resultaat van dat referendum besliste de regering uit de EU te treden. De onderhandelingen over de scheidingsprocedure worden momenteel opgestart.

Omdat de brexit ook voor Vlaanderen heel wat gevolgen met zich meebrengt, vooral op economisch, fiscaal en juridisch vlak, nodigde de Commissie Buitenlands Beleid in januari 2017 reeds mevrouw Alison Rose, Brits ambassadeur in België, uit voor een gedachtewisseling over het brexitproces.

EU-commissaris Moscovici

Om de gevolgen van de brexit verder op te volgen, nodigden de Verenigde Commissies voor Buitenlands beleid en Financiën nu ook Europees Commissaris Pierre Moscovici uit om met hem van gedachten te wisselen over de gevolgen van de brexit, en in het bijzonder voor wat zijn bevoegdheden betreft, nl. Economische en Financiële zaken, Belastingen en Douane.

Aansluitend op deze vergadering zullen ook minister-president Geert Bourgeois, bevoegd voor Buitenlands beleid, en minister Bart Tommelein, bevoegd voor Financiën, een onderhoud hebben met Europees Commissaris Moscovici.

Meer parlementaire diplomatie

Dit bezoek van EU-commissaris Moscovici kadert, zoals ook voorgaande internationale bezoeken, binnen het beleid van de Commissie Buitenlands Beleid om meer betrokken te worden bij de invulling van de parlementaire diplomatie. Op initiatief van de commissievoorzitter Buitenlands Beleid keurde het Bureau van het Vlaams Parlement reeds eerder het opzet goed om samen met de andere beleidscommissies en in overleg met de Vlaamse Regering, meer diplomatieke activiteit aan de dag te leggen.

Praktisch

  • Europees Commissaris Pierre Moscovici wordt op 20 juni om 14u ontvangen in het Vlaams Parlement door Jan Peumans, voorzitter, en Rik Daems en Paul Van Miert, commissievoorzitters.
  • De commissievergadering vindt plaats om 14u15 in de Jan Van Eyckzaal van het Vlaams Parlement.
  • De commissievergadering is openbaar en wordt live gestreamd via https://goo.gl/DiVm1M

 

Rik Daems

Commissievoorzitter

Commissie Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden

 

Paul Van Miert

Commissievoorzitter

Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Luc Vanderborght Commissiesecretaris
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Luc Vanderborght Commissiesecretaris
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel