Vlaams Parlement nodigt provinciegouverneurs uit

Het Vlaams Parlement krijgt op dinsdag 12 juni de Vlaamse provinciegouverneurs op bezoek. De Commissie Binnenlands Bestuur nodigde de gouverneurs uit om hun jaarverslag 2017 voor te stellen en om van gedachten te wisselen over hun coördinerende taken in opdracht van de Vlaamse Regering.

Gezamenlijke voorstelling

De gezamenlijke voorstelling van de jaarverslagen is een direct gevolg van de afspraken tussen de Vlaamse regeringspartijen en Open Vld naar aanleiding van de benoeming van de gouverneur van Oost-Vlaanderen in 2013. Toen stelden CD&V, N-VA, sp.a en Open Vld een afsprakennota op waarin zij onder meer overeenkwamen de aanstellingsprocedure van provinciegouverneur transparanter te maken.

Evaluatie voorbije bestuursperiode

Op 12 juni 2018 worden de provinciegouverneurs voor een derde maal in het Vlaams Parlement ontvangen. Zij zullen hun jaarverslag 2017 toelichten en toelichting geven over hun coördinerende taken in opdracht van de Vlaamse Regering.

Omdat de huidige bestuursperiode op zijn einde loopt, heeft de Commissie Binnenlands Bestuur hen bij wijze van evaluatie vooraf de volgende vragen voorgelegd met betrekking tot de coördinerende taak:

- welke algemene beschouwingen kunnen worden gemaakt over de voorbije bestuursperiode?

- welke lessen werden getrokken uit het projectmanagement?

- welke aanbevelingen kunnen er worden gegeven naar de volgende bestuursperiode?

Jan Briers, gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, is verontschuldigd voor deze vergadering.

De commissievergadering vindt plaats op 12 juni om 14u in de Antoon Van Dyckzaal en is live te volgen via de website: https://bit.ly/2sHAZyE

Mercedes Van Volcem

Voorzitter Commissie Binnenlands Bestuur

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Willy Dirkx Commissiesecretaris Commissie Binnenlands Bestuur
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Willy Dirkx Commissiesecretaris Commissie Binnenlands Bestuur
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel