Vlaams Parlement neemt ook dit jaar deel aan Youca Action Day

Op 19 oktober neemt het Vlaams Parlement weer actief deel aan de Youca Action Day (vroeger Zuiddag). Een 40-tal jongeren zullen die dag Vlaamse volksvertegenwoordigers volgen en hen bijstaan tijdens hun werkzaamheden.

Wat is YOUCA?

YOUCA, Youth for Change and Action, is een organisatie voor en door jongeren die hen stimuleert om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Dat doen zij door hen bewust te maken rond belangrijke maatschappelijke thema’s en door hen te ondersteunen in hun engagement. Daarnaast zorgen zij voor unieke ontmoetingen met impact op het culturele, zakelijke en publieke leven.

Wat is de “Youca Action Day”?

Op 19 oktober 2017 organiseert YOUCA de Youca Action Day, vroeger Zuiddag. Voor de twaalfde keer gaan meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren een dag aan de slag voor een bedrijf, een organisatie, een overheid of een particulier. Hun dagloon dat ze daarmee verdienen (50 euro) gaat naar projecten van geëngageerde jongeren in het Zuiden en naar een aantal projecten in België.

Dit jaar werken zij in het Zuiden samen met de ngo Trias in El Salvador. Liefst 25 percent van de Salvadoraanse jongeren gaat niet naar school en heeft evenmin een job.  Trias probeert deze jongeren te verenigen, vorming te geven, hun ondernemersspirit te stimuleren en aan hun zelfvertrouwen te werken.

Omdat ook jongeren van hier een duwtje in de rug verdienen, steunt YOUCA ook 7 Noordprojecten: https://www.youca.be/nieuws/item/deze-noordprojecten-steunt-youca

Youca Action Day in het Vlaams Parlement

Een 40-tal scholieren komen op 19 oktober 2017 werken in het Vlaams Parlement. Na een groepsontvangst en korte rondleiding, zullen zij Vlaamse volksvertegenwoordigers bijstaan tijdens hun werkzaamheden.

Jan Peumans

Voorzitter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel