Vlaams Parlement neemt maatregelen voor een veilige opstart van het nieuwe parlementaire jaar

Vlaams Parlement neemt maatregelen voor een veilige opstart van het nieuwe parlementaire jaar

Nu het nieuwe parlementaire jaar 2020-2021 voor de deur staat, neemt het Vlaams Parlement de nodige maatregelen om een veilige werking  in coronatijden  te kunnen blijven garanderen. Zo zal de opening van het parlementaire jaar met de Septemberverklaring op 28 september gebeuren in aanwezigheid van maximaal 53 van de in totaal 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers.

Liesbeth Homans:Ik ben er trots op dat we in het Vlaams Parlement ondanks de coronacrisis hebben kunnen doorwerken en onze wetgevende en controlerende functie doorlopend hebben kunnen uitoefenen. Met dit pakket van maatregelen  zorgen we er voor dat we onze politieke werking optimaal kunnen verderzetten en dat ook de publiekswerking terug opgestart wordt.”

Plenaire vergaderingen

Het Vlaams Parlement zal de wekelijkse plenaire vergadering op woensdag voortzetten in afgeslankte vorm. Concreet zullen 53 Vlaamse volksvertegenwoordigers samen met de voorzitter en 5 Vlaamse ministers plaats kunnen nemen in de Koepelzaal. Dit betekent dat ook de opening van het parlementaire jaar op 28 september dat gepaard gaat met de jaarlijkse Septemberverklaring van de Vlaamse Regering, op deze manier zal plaatsvinden. De andere leden kunnen via de streaming op de website van het Vlaams Parlement of via vlaamsparlement.tv de plenaire vergadering volgen. De stemmingen zullen ook opnieuw van op afstand gebeuren.

Commissies

De Commissies kunnen zelf beslissen over de manier waarop hun vergaderingen zullen verlopen, fysisch aanwezig in het parlement of via digitale weg. Alle commissievergaderingen kunnen gevolgd worden via de streaming op de website.

Bezoekers en evenementen

Het aantal bezoekers aan de plenaire vergadering wordt beperkt tot maximaal 40 personen. Evenementen in het parlement zijn in sommige zalen opnieuw toegelaten, maar het aantal deelnemers zal naargelang de grootte van de gebruikte zaal beperkt worden om de afstandsregel te kunnen verzekeren. Ook rondleidingen van groepen zijn opnieuw mogelijk. Iedere dag kunnen maximum 10 groepen van maximaal 14 deelnemers een rondleiding krijgen. Het dragen van een mondmasker is hierbij altijd verplicht.

 

Liesbeth Homans

Voorzitter Vlaams Parlement

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel