Skip to Content
Vlaams Parlement keert terug naar het traditionele vragenuur

Vlaams Parlement keert terug naar het traditionele vragenuur

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement besliste om vanaf de plenaire vergadering van 22 april opnieuw met actuele vragen te werken. De afgelopen weken stond er telkens een gedachtewisseling gepland over de coronacrisis. Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 22 april zullen er voor het vragenuur maximaal 21 leden, nl. de 13 vraagstellers, de 7 fractievoorzitters en de voorzitter, aanwezig zijn in de Koepelzaal.

Alle commissies vergaderen voorlopig verder digitaal op afstand. Het Uitgebreid Bureau besliste dat de Commissie Welzijn vanaf 21 april met Vlaams minister Wouter Beke een voortgangsrapportage zal houden over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce Covid-19 Zorg en de Taskforce Kwetsbaren.

Tot slot zullen alle commissies vanaf 27 april opnieuw vragen om uitleg - die vanaf 16 april werden ingediend - kunnen agenderen. Alle vragen van voor die datum, worden beschouwd als ingetrokken.

Liesbeth Homans: “Door een aantal klassieke parlementaire procedures terug op te nemen, voert het Vlaams Parlement zijn noodzakelijke democratische taken verder uit. Op deze manier toont het parlement dat de democratie ook in deze bijzondere tijden normaal blijft functioneren.”

De pers wordt gevraagd de vergaderingen via volgende kanalen te volgen:

- streaming op de website: https://www.vlaamsparlement.be/

- vlaamsparlement.tv: Telenet kanaal 42, Proximus TV kanaal 175, Orange kanaal 80.

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel