Vlaams Parlement hoort Pools ambassadeur

Op woensdag 3 februari zullen de commissies voor Buitenlands Beleid en voor Cultuur en Media samen in verenigde vergadering de Poolse Ambassadeur Artur Harazim ontvangen over de actuele situatie in Polen naar aanleiding van de recente berichtgeving.

De Verenigde Commissies voor Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden en voor Cultuur en Media hebben de ambassadeur van Polen uitgenodigd om toelichting te komen geven bij de vermeende aantasting van de Poolse rechtsstaat door de Poolse regering en parlement.

Aanleiding zijn de berichten over omstreden overheidsinitiatieven die de democratie in Polen zouden ondergraven. Enerzijds is er de aanpassing van de bevoegdheid en samenstelling van het Grondwettelijk Hof. Anderzijds zou een nieuwe mediawet de onafhankelijkheid van de openbare omroep aantasten.

De vergadering van de Verenigde Commissies voor Buitenlands Beleid en voor Cultuur en Media vindt plaats op woensdag 3 februari 2016, 10u, in de Jan Van Eyckzaal.

De commissievergadering wordt gelivestreamd via de website van het Vlaams Parlement: https://goo.gl/bxUKgw

Rik Daems
Commissievoorzitter
Commissie Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden

Bart Caron
Commissievoorzitter
Commissie Cultuur en Media

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Luc Van der Borght Commissiesecretaris
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Luc Van der Borght Commissiesecretaris
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel