Vlaams Parlement geeft input voor het werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

Vlaams Parlement geeft input voor het werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

Op 2 juni debatteert de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme over de Vlaamse agendasetting van het werkprogramma van de Europese Commissie. Dat gebeurt in het kader van het proefproject ‘Input from political debates in regional parliaments’ waarvoor het Vlaams Parlement in maart geselecteerd werd.

Begin 2020 ontving het Vlaams Parlement een gezamenlijke uitnodiging van het Europees Comité van de Regio’s* en CALRE (Conferentie van de Europese Regionale Wetgevende Assemblees)* om deel te nemen aan een proefproject. Doel van dit project is het jaarlijkse werkprogramma van de Europese Commissie proactief te beïnvloeden en regionale parlementen hierbij te betrekken.

Om daartoe te komen, zullen de deelnemende regionale parlementen debatteren over de politieke prioriteiten die ze in het werkprogramma van de Europese Commissie 2021 willen terugzien. De verslagen, conclusies, … die voortvloeien uit deze debatten, zal het Comité van de Regio’s vervolgens gebruiken als aanbevelingen voor het werkprogramma 2021 van de Commissie.

Het Vlaams Parlement heeft deze uitnodiging aanvaard en heeft de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme belast met de concrete opvolging. In februari gaf Karl-Heinz Lambertz, toenmalig voorzitter van het Comité van de Regio’s, in de commissie al een toelichting bij het project en vond een eerste gedachtewisseling in de commissie Buitenlands Beleid plaats.

Inmiddels dienden de commissieleden van de N-VA-fractie in dit kader een conceptnota in ‘over een Vlaamse agendasetting van het werkprogramma van de Europese Commissie 2021’. Met deze nota willen de indieners in het kader van dit proefproject een eerste aanzet geven en tot een brede discussie komen.

De Commissie voor Buitenlands Beleid wil ondanks de coronacrisis, haar medewerking aan dit project garanderen. Daarom zal de commissie in haar vergadering van dinsdag 2 juni die via Zoom zal verlopen, aan de hand van de conceptnota een gedachtewisseling houden over de politieke prioriteiten die het Vlaams Parlement in het werkprogramma van de Europese Commissie 2021 zou willen terugzien.

Cathy Coudyser, commissievoorzitter: “Met dit proefproject wordt gehoor gegeven aan de beleidsaanbevelingen van het Comité van de Regio’s voor een efficiënter optreden van de Europese Commissie. De regionale parlementen en assemblees zijn perfect geplaatst om succesvol bij te dragen tot dit proces. Daarom weerhoudt ook een coronacrisis ons niet om hieraan mee te werken.”

Praktisch: de commissievergadering vindt plaats op dinsdag 2 juni, vanaf 14u, via Zoom, en wordt gelivestreamd via de website van het Vlaams Parlement: https://bit.ly/36F60pS

Cathy Coudyser

Commissievoorzitter

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

___________________

*Het Europees Comité van de Regio's is een adviesorgaan dat bestaat uit gekozen leden van plaatselijke en regionale overheden in alle 27 EU-landen. Zij kunnen via het CvdR hun mening geven over EU-wetgeving die rechtstreeks gevolgen heeft voor de regio’s en steden.

*CALRE is een organisatie om de belangen van de parlementen van regio’s met wetgevende bevoegdheden op het Europees niveau te verdedigen en aanspreekpunt van een woordvoerder voor deze regio’s te zijn.

Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement

 

Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel