Vlaams Parlement debatteert over uitzendarbeid bij de overheid

Op dinsdag 16 februari zal de Commissie voor Bestuurszaken van gedachten wisselen met Vlaams minister Homans over haar nota ‘Uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en Lokale Besturen’. Bedoeling van de nota is voor de diensten en instellingen van de Vlaamse overheid de mogelijkheid scheppen om op een flexibele manier een beroep te doen op uitzendarbeid.

Regeerakkoord en Beleidsnota’s

In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering staat dat lokale besturen en diensten en instellingen van de Vlaamse overheid een beroep moeten kunnen doen op uitzendarbeid, onder dezelfde voorwaarden als ondernemingen in de privésector. De beleidsnota’s Bestuurszaken en Binnenlands Bestuur vermelden hierover dat de minister de nodige regels voor deze vorm van uitzendarbeid zou uitwerken.

Conceptnota

Daartoe heeft de Vlaamse Regering inmiddels de conceptnota ‘Uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en Lokale Besturen’ van minister Homans goedgekeurd. Deze nota die de krijtlijnen voor een mogelijke regelgeving uittekent, zal op 16 februari eerst onderwerp uitmaken van een gedachtewisseling in de Commissie Bestuurszaken van het Vlaams Parlement.

Doel van de nota

Minister Homans wil met haar nota ervoor zorgen dat de overheidsdiensten en lokale besturen op een soepele manier beroep kunnen doen op uitzendkrachten om een contractueel personeelslid of een ambtenaar tijdelijk te vervangen, of om hen in te zetten bij tijdelijke vermeerdering van werk, uitzonderlijk werk, tewerkstellingstrajecten of voor artistieke prestaties.

De belangrijkste beweegredenen voor de keuze voor uitzendarbeid zijn een snellere indienstneming, een grotere soepelheid, het ontbreken van een ontslagvergoeding door de overheid en de mogelijkheid om meer diversiteit bij het personeel te bewerkstelligen.

Praktisch: de commissievergadering van de commissie Bestuurszaken vindt plaats op dinsdag 16 februari 2016, 14u00, in de Memlingzaal.

Agenda: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1035906#volledige-agenda

 

Mercedes Van Volcem

Voorzitter Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Willy Dirkx Commissiesecretaris
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Willy Dirkx Commissiesecretaris
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel