Vlaams Parlement buigt zich over alternatieve financiering overheidsinvesteringen

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement keurde gisteren de oprichting goed van een tijdelijke commissie voor overheidsinvesteringen en alternatieve financiering. Deze commissie ad hoc heeft als opdracht een beleidsnota op te stellen op basis waarvan men een themadebat zal organiseren in het parlement.

Aanleiding

De Vlaamse Regering gebruikt de alternatieve financiering van overheidsinvesteringen al meer dan tien jaar in de vorm van publiek-private samenwerking (PPS) of in andere formules. Het onderwerp werd in het bijzonder actueel omdat Europa de regeringen verplicht heeft de financiering van deze investeringen op te nemen in de jaarlijkse begrotingen. Het Vlaams Parlement wil met de oprichting van de commissie ad hoc een actievere rol spelen en een grotere verantwoordelijkheid voor het Vlaamse investeringsbeleid op zich nemen.

Oprichting en themadebat

Op vraag van Björn Rzoska, fractievoorzitter van Groen, stelde de commissie Financiën en Begroting aan het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement voor een commissie ad hoc op te richten over de alternatieve financiering van overheidsinvesteringen. Deze commissie dient een beleidsnota voor te bereiden die de basis moet vormen voor een themadebat in het parlement dat voor het zomerreces moet plaatsvinden. De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement heeft dit voorstel gisteren unaniem goedgekeurd.

Samenstelling en werking

De ‘Commissie voor overheidsinvesteringen en alternatieve financiering’ is samengesteld uit 15 vaste en 15 plaatsvervangende leden, én toegevoegde leden.

De commissie ad hoc moet op haar eerste vergadering een voorzitter, ondervoorzittters en een of meer verslaggevers aanduiden en afspraken maken over de werkwijze van de commissie. Deze vergadering vindt reglementair plaats achter gesloten deuren.

Jan Peumans

Voorzitter

Als bijlage: samenstelling van de Commissie voor overheidsinvesteringen en alternatieve financiering

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel