Vlaams Parlement breidt bevoegdheid Commissie Grensoverschrijdend Gedrag uit

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft vandaag beslist om aan de plenaire vergadering een uitbreiding voor te stellen van het werkterrein/het werkdomein van de ‘Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport’. Dit voorstel wordt op 25 oktober a.s. ter goedkeuring voorgelegd aan de plenaire vergadering.

Grensoverschrijdend gedrag in de sport

Het Vlaams Parlement besliste op 21 juni 2017 een bijzondere ‘Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport’ op te richten.  De commissie was er gekomen na getuigenissen in de media over misbruik in de judowereld en kreeg als opdracht het probleem van het seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport onder de loep te nemen. Zij kreeg de bevoegdheid om vragen en interpellaties over het grensoverschrijdend gedrag in de sport te behandelen en haar werkzaamheden tegen eind december 2017 af te ronden.

Verbreding van de scope

Op verzoek van de N-VA-fractie besliste het Uitgebreid Bureau vandaag aan de plenaire vergadering voor te stellen het werkveld van deze bijzondere commissie te verbreden omdat – zo bleek recent uit de mediaberichtgeving – grensoverschrijdend gedrag zich helemaal niet beperkt tot de sport en de sportverenigingen.

De opdracht van de commissie luidt als volgt: “De commissie brengt de problematiek van grensoverschrijdend gedrag in kaart. Zij analyseert reeds bestaande beleidsinitiatieven en doet aanbevelingen met betrekking tot de preventie en de aanpak van grensoverschrijdend gedrag.”

Het Uitgebreid Bureau vindt het bovendien aangewezen om de benaming van de bijzondere commissie te wijzigen in “Commissie Grensoverschrijdend Gedrag” en om de werkzaamheden van de commissie te verlengen tot begin van het zomerreces 2018.

De plenaire vergadering zal het voorstel van het Uitgebreid Bureau op woensdag 25 oktober 2017 behandelen.

Jan Peumans

Voorzitter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel