Vlaams Parlement bespreekt decreet uitzendarbeid bij de Vlaamse overheid

De Commissie Bestuurszaken van het Vlaams Parlement bespreekt op 20 maart 2018 het ontwerp van decreet over uitzendarbeid bij de Vlaamse overheid.

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 23 februari 2018 een voorontwerp van decreet goed om uitzendarbeid mogelijk te maken bij de Vlaamse overheid. Het decreet bepaalt dat uitzendarbeid bij de overheid in bepaalde gevallen en beperkt in tijd mogelijk wordt.

Zo zou uitzendarbeid o.m. kunnen bij tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de arbeidsovereenkomst is geschorst of beëindigd, bij tijdelijke vervanging van een statutair die zijn ambt niet of slechts deeltijds uitoefent, bij een tijdelijke vermeerdering van het werk of bij uitzonderlijk werk. Uitzendarbeid zou beperkt worden toegelaten voor een maximale periode van 12 maanden.

Vlaams minister Liesbeth Homans zal het ontwerp van decreet in de commissie toelichten op 20 maart 2018, gevolgd door een bespreking en stemming van het ontwerp.

Praktisch: de commissievergadering vindt plaats op dinsdag 20 maart, om 14u, in de Peter Paul Rubenszaal. 

Mercedes Van Volcem

Commissievoorzitter

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Willy Dirkx Commissiesecretaris
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Willy Dirkx Commissiesecretaris
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel