Vlaams Parlement benoemt nieuwe Kinderrechtencommissaris

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement keurde vandaag de benoeming goed van Caroline Vrijens als nieuwe Kinderrechtencommissaris. Zij volgt daarmee Bruno Vanobbergen op.

Bruno Vanobbergen nam begin 2019 na 10 jaar afscheid van het Kinderrechtencommissariaat om aan de slag te gaan als algemeen directeur bij het nieuwe Agentschap Opgroeien. Na het vertrek van Vanobbergen startte het Vlaams Parlement samen met het bureau Berenschot een selectieprocedure op. Daar kwam Caroline Vrijens als beste uit.

Caroline Vrijens is een jaar staflid van het Agentschap Jongerenwelzijn bij de Vlaamse overheid. Voorheen was zij gedurende drie jaar advocacy expert bij SOS Kinderdorpen België. Zij studeerde als licentiate in de rechten af aan de KU Leuven en voegde daar nadien het diploma Europees en Internationaal Recht (VUB) aan toe. Caroline was juriste bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en nadien beleidsmedewerker Integrale Jeugdhulp bij het Agentschap Jongerenwelzijn. Door haar jarenlange ervaring in deze sector beschikt zij over een ruime kennis en inzicht in het domein van kinder- en jongerenrechten.

Het Vlaams Parlement verwelkomt Caroline Vrijens en kijkt uit naar een boeiende en inspirerende samenwerking. Haar expertise zal de adviezen aan het parlement over het kinderrechtenbeleid ongetwijfeld ten goede komen.

Caroline Vrijens: “Ik kijk ernaar uit om als kinderrechtencommissaris op te komen voor de belangen en rechten van alle kinderen en jongeren in Vlaanderen. Elk kind heeft recht op goede zorg, onderwijs, ruimte om zich te ontwikkelen en bescherming tegen elke vorm van geweld. Samen met het team van het Kinderrechtencommissariaat wil ik het perspectief van kinderen en jongeren nog meer binnenbrengen in het politieke en maatschappelijke debat. We geven een stem aan zij die te weinig gehoord worden, met bijzondere aandacht voor kinderen in een kwetsbare situatie.”

Caroline Vrijens treedt in dienst op 1 augustus 2019. Het mandaat van de Kinderrechtencommissaris loopt zes jaar, en is één keer verlengbaar.

Jan Peumans

Voorzitter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Naima Charkaoui ad interim Kinderrechtencommissaris
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Naima Charkaoui ad interim Kinderrechtencommissaris
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel