Vlaams Parlement 2017-2018 in vogelvlucht

Vlaams Parlement 2017-2018 in vogelvlucht

Het Vlaams Parlement publiceert vandaag zijn online Jaarverslag 2017-2018. De 5 opvallendste politieke dossiers zijn: grensoverschrijdend gedrag, deradicalisering, burgerparticipatie, alternatieve financiering en klimaatbeleid. Daarnaast geven de statistieken weer een aantal opvallende cijfers weer over de parlementaire activiteiten.

Politieke dossiers

Het jaarverslag bevat een uitgebreid inhoudelijk overzicht van de parlementaire werkzaamheden met aandacht voor de belangrijkste besprekingen en documenten die zijn samengebracht rond die onderwerpen.

In het zittingsjaar 2017-2018 ging de meeste aandacht naar 5 transversale thema’s: grensoverschrijdend gedrag, deradicalisering, burgerparticipatie, alternatieve financiering en klimaatbeleid.

Voor elk thema wordt het materiaal op de website en daarbuiten ontsloten: documenten, verslagen, videomateriaal. Het jaarverslag brengt discussies samen en voegt de links naar documenten toe. De onderwerpen zijn zowel thematisch als chronologisch raadpleegbaar.

Het digtale jaarverslag: www.vlaamsparlement.be/jaarverslag2017-2018

Statistieken

Samen met het jaarverslag zijn ook de statistieken over de werking van het Vlaams Parlement van het afgelopen jaar volledig geüpdatet.

De statistieken van het afgelopen parlementaire jaar tonen aan dat het Vlaams Parlement zijn hoge activiteitsgraad aanhoudt en dan vooral in de commissievergaderingen. Het is daar dat het eigenlijke parlementaire werk verzet wordt.

Opvallend is dat:

- het aantal schriftelijke vragen sterk daalt,

- het aantal interpellaties verder daalt,

- het aantal aangenomen ontwerpen van decreet stijgt.

 

 

 2015-2016

 2016-2017

 2017-2018

 Actuele vragen in de plenaire vergadering

 412

 438

 434

 Vragen om uitleg in de commissies

 1.798

 2.000

 1.863

 Schriftelijke vragen aan alle ministers

 6.410

 7.406

 5.652

 Interpellaties in commissies

19

 21

 12

 Aangenomen ontwerpen van decreet

74

 97

105

 

De vergaderfrequentie en –tijd van de plenaire vergadering en de commissies zijn zeer stabiel.

 

 

 2015-2016

 2016-2017

 2017-2018

 Aantal plenaire vergaderingen

 45

 44

 41

 Aantal uren plenaire vergadering

 166

 174

 170

 Aantal commissievergaderingen

 524

 514

 525

 Aantal uren commissievergadering

 1.333

 1.294

 1.296

De statistieken vindt u hier: www.vlaamsparlement.be/statistieken-en-jaarverslagen

Door het gebruik van de open data kan de gebruiker deze informatie naar eigen believen opvragen.

Jan Peumans

Voorzitter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel