Verkiezingswebsite ‘vlaanderenkiest.be’

Het Vlaams Parlement en het Agentschap Binnenlands Bestuur lanceren vandaag de website ‘vlaanderenkiest.be’. De website biedt een overzicht van alle informatie over de Vlaamse verkiezingen 2019.  Naast o.a. een module om de kandidaten op te zoeken, zal de website de verkiezingsresultaten voor het Vlaams Parlement van 26 mei op een meer gebruiksvriendelijke wijze weergeven.

Na de succesvolle verkiezingswebsite voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in 2018 groeide het idee om ook voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement 2019 een gelijkaardige website op te zetten op het gekende www.vlaanderenkiest.be.

Het Vlaams Parlement werkte daarvoor samen met het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid. De nieuwe website komt online op donderdag 24 april, de dag na – in principe – de laatste plenaire vergadering van het Vlaams Parlement voor de verkiezingen op 26 mei.

De website geeft informatie op maat aan voor kandidaten, leerlingen en leraren en geïnteresseerden in het Vlaams Parlement. Hoe gebeurt de vorming van het nieuwe parlement en de regering? Hoe kan ik geldig stemmen? Waaraan moet een kandidatenlijst voldoen? Een antwoord op de veelgestelde vragen over de Vlaamse verkiezingen staan op www.vlaanderenkiest.be. De zoekmodule laat toe om eenvoudig te zoeken naar de kandidaten en er zijn ook infografieken en filmpjes terug te vinden.

Tot slot zullen op 26 mei de resultaten van de verkiezingen live raadpleegbaar zijn. Die zullen op een zeer toegankelijke wijze worden weergegeven, mét de mogelijkheid om ze te vergelijken met de resultaten van 2014.

Jan Peumans, voorzitter Vlaams Parlement: “Vlaanderenkiest.be is een digitaal platform met een betekenisvolle meerwaarde om kennis te nemen van de voorbereidingen en resultaten van de verkiezingen. Als Vlaamse overheid is het immers aangewezen dat het zélf deze informatie ter beschikking stelt van de burger, zodat deze niet enkel aangewezen is op een federaal platform.”

Jeroen Windey, administrateur-generaal ABB: “Op basis van de goede ervaringen bij de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018, werken we graag mee aan de opbouw van dit gebruiksvriendelijke, educatieve informatieplatform. Vlaanderenkiest.be geeft een helder antwoord op de meest gestelde vragen door Vlaamse kiezers en kandidaten, met het oog op een vlot verloop van de stembusgang. Op verkiezingsdag zijn de resultaten eenvoudig raadpleegbaar dankzij een interactieve kaart van Vlaanderen.”

Een begeleidende informatiecampagne zal de website via sociale media en nieuwssites promoten. Korte filmpjes sporen de burger aan om de website te bezoeken en zich grondig te informeren.

De website heeft ook een gebruiksvriendelijke mobiele versie.

Wie dit wenst kan campagnemateriaal downloaden via www.vlaanderenkiest.be.

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Charlotte Cols Perscontact Agentschap Binnenlands Bestuur
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Charlotte Cols Perscontact Agentschap Binnenlands Bestuur
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel