Skip to Content

Verkiezing en regeringsverklaring Vlaamse Regering op woensdag 2 oktober in Vlaams Parlement

Op woensdag 2 oktober 2019, om 14u, vindt in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement de verkiezing plaats van de nieuwe Vlaamse Regering en zal de minister-president de regeringsverklaring afleggen. Het parlement zal hierover debatteren op vrijdag 4 oktober.

Woensdag: Verkiezing van de Vlaamse Regering en regeringsverklaring

De ministers van de Vlaamse Regering worden door het Vlaams Parlement verkozen op voordracht van een meerderheid van de Vlaamse volksvertegenwoordigers. De Vlaamse Regering bestaat uit maximaal 11 leden, waarvan minstens één lid woonachtig moet zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Minstens één lid van de regering moet een vrouw zijn en minstens één lid een man.

De leden van de Vlaamse Regering leggen op woensdag 2 oktober, om 14u, hun eed af in handen van de voorzitter van het Vlaams Parlement.

Nadien zullen de leden van de Vlaamse Regering onder elkaar een voorzitter, de minister-president, aanduiden. Deze zal vervolgens naar de Koning gaan waar hij als minister-president in diens handen de eed zal afleggen.

Na deze schorsing zal de plenaire vergadering worden hervat voor de regeringsverklaring over het regeerakkoord en de verklaring betreffende de algemeen maatschappelijke situatie en betreffende de krachtlijnen van de begroting 2020. Die wordt in principe bij de opening van het parlementaire jaar gehouden op de vierde maandag van september, maar werd door de vorming van de Vlaamse Regering uitgesteld.

Vrijdag: Eedaflegging nieuwe leden en debat

Op vrijdag 4 oktober komt het Vlaams Parlement vanaf 10u opnieuw in plenaire zitting samen voor het debat over het regeerakkoord en de verklaring betreffende de algemeen maatschappelijke situatie en betreffende de krachtlijnen van de begroting 2020.

Voorafgaand aan het debat zullen eerst de opvolgers van de parlementsleden die toetraden tot de Vlaamse Regering, hun eed afleggen als Vlaams volksvertegenwoordiger.

Na het debat zal de plenaire vergadering overgaan tot de eindstemming over het regeerakkoord en de verklaring betreffende de algemeen maatschappelijke situatie en betreffende de krachtlijnen van de begroting 2020.

De volledige agenda van de plenaire vergadering vindt u op www.vlaamsparlement.be.

 

Wilfried Vandaele

Voorzitter Vlaams Parlement

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel