Skip to Content
Uitnodiging Persconferentie: Eindconclusies en aanbevelingen Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

Uitnodiging Persconferentie: Eindconclusies en aanbevelingen Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

Op maandag 28 maart stemt de Onderzoekscommissie PFAS-PFOS van het Vlaams Parlement in een laatste commissievergadering over haar eindverslag met de conclusies en aanbevelingen. Aansluitend op deze vergadering organiseert de Onderzoekscommissie een persconferentie waarop de conclusies en aanbevelingen worden voorgesteld.

De Onderzoekscommissie PFAS-PFOS heeft op 28 maart, 10u, een afsluitende commissievergadering met een laatste bespreking van en de eindstemming over haar eindverslag. Aansluitend op deze vergadering zal de onderzoekscommissie de conclusies en aanbevelingen aan de pers toelichten.

De plenaire vergadering van 30 maart zal het eindverslag van de onderzoekscommissie bespreken.

Het Vlaams Parlement besliste op 16 juni 2021 naar aanleiding van de PFAS- en PFOS-vervuiling die werd vastgesteld rond de site van het bedrijf 3M in Zwijndrecht, een parlementaire onderzoekscommissie op te richten.

De Onderzoekscommissie PFAS-PFOS kreeg als belangrijkste taak te onderzoeken wie de politieke verantwoordelijkheid draagt, wat de langetermijneffecten voor de volksgezondheid van de PFOS-vervuiling zijn en of het vervuilende bedrijf 3M kan aansprakelijk gesteld worden.

De Onderzoekscommissie PFAS-PFOS startte haar werkzaamheden op 25 juni 2021. Tijdens haar vergaderingen bogen de leden zich over het dossier van de PFOS- en PFAS-problematiek in het algemeen en het dossier van de PFOS-vervuiling rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht in het bijzonder. Allerhande experten en betrokkenen passeerden de revue. Overeenkomstig haar opdracht zal de onderzoekscommissie haar verslag aan de plenaire vergadering voorleggen.

Praktisch

  • De onderzoekscommissie vergadert op maandag 28 maart, 10u, in de Breughelzaal. Deze vergadering is openbaar en kan live gevolgd worden via de website.
  • De persconferentie vindt aansluitend plaats in de Masereelzaal.

Hannes Anaf

Commissievoorzitter Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Dossier - Vervuiling PFAS-PFOS
Naar aanleiding van de PFAS- en PFOS-vervuiling die werd vastgesteld rond de site van het bedrijf 3M in Zwijndrecht, besliste het Vlaams Parlement bij wijze van
www.vlaamsparlement.be

 

Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel