Uitnodiging Persconferentie: Digitale Week in het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement nodigt u uit op de persconferentie van maandag 10 oktober 2016 waarop de organisaties achter de Digitale Week aan Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans hun memorandum zullen overhandigen. Dit vormt tegelijkertijd het startsein van de Digitale Week in het Vlaams Parlement.

Memorandum

Digitalisering zet de wereld op zijn kop. Paradoxaal genoeg wordt de digitale kloof wel kleiner, maar tegelijkertijd ook dieper. Het aantal mensen dat achterop hinkt, vermindert. Maar door de verregaande digitalisering worden er toch meer mensen sociaal en economisch uitgesloten. Onze samenleving moet investeren in ondersteuning, onder andere aan ouderen, en in opleidingen over digitale vaardigheden om die dieper wordende digitale kloof te dichten.

Deze en andere bekommernissen zijn opgenomen in het memorandum van de organisatoren van de Digitale Week, m.n. Cultuurconnect, LINC vzw en Mediawijs, dat zij op maandag 10 oktober aan Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement, zullen overhandigen. Met dat memorandum willen zij aan de politieke beleidsmakers enerzijds aandacht vragen voor mediawijsheid en e-inclusie, en anderzijds een draagvlak  creëren om deze initiatieven te ondersteunen.

Digitale week

Met dezelfde opzet organiseren deze organisaties ook jaarlijks een Digitale Week-campagne die dit jaar loopt van 8 tot en met 16 oktober 2016. Een week die wil bouwen aan een inclusieve en creatieve digitale maatschappij. Er zijn jaarlijks meer dan 1.000 multimedia-activiteiten met een 250-tal organisatoren en 17.500 deelnemers in heel Vlaanderen en Brussel. Info: www.digitaleweek.be

Programma in het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement geeft dit jaar zelf het goede voorbeeld. Samen met de organisatoren van de Digitale Week, vinden in het parlement vier korte inspirerende infosessies plaats over het toenemende belang en de impact van de digitalisering in de samenleving.

Jan Peumans: “Als Vlaams Parlement  stappen we mee in de digitale transitie die bezig is. We zijn alert voor de  impact van digitalisering op iedereen. De digitalisering dringt steeds verder door in alle aspecten van ons leven en vraagt nieuwe vaardigheden en inzichten. Kortom, iedereen digitaal vaardig!”

Vier toonaangevende sprekers uit Nederland en België zullen tijdens deze sessies hun inzichten met de parlementsleden en de medewerkers delen.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 10/10, 12u, ‘Hoe ga ik veilig om met internet?’ door Andries Bomans
  • 11/10, 13u, ‘Digitaal Vlaams Parlement: wat betekent dat voor ons?’ door Saskia Van Uffelen
  • 12/10, 11u30, ‘Samenleving en politiek in een tijdperk van radicale digitalisering’ door Valerie Frissen
  • 13/10, 13u, ‘Start to vlog: videobloggen’ door Wouter De Meester.

Deelnemen aan een van de sessies in het Vlaams Parlement kan na inschrijving. Meer informatie: https://www.vlaamsparlement.be/nieuws/2016/9/digitale-week-het-vlaams-parlement

Praktisch

De persconferentie met overhandiging van het memorandum vindt plaats op maandag 10 oktober, 11u, in de Frans Masereelzaal (persconferentiezaal) van het Vlaams Parlement.

Jan Peumans

Voorzitter Vlaams Parlement

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel