Uitnodiging Persconferentie 24/7

Uitnodiging Persconferentie 24/7

Coronacommissie: eerste tussentijdse beleidsaanbevelingen

Vandaag, vrijdag 24 juli, zal de coronacommissie van het Vlaams Parlement haar eerste aanbevelingen formuleren over de (residentiële) ouderenzorg. Aansluitend op deze vergadering organiseert de commissie een persconferentie waarop de bevindingen en beleidsaanbevelingen zullen worden voorgesteld.

Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject.

De voorbije weken hoorden de leden van de commissie in een aantal hoorzittingen verschillende experts en beleidsverantwoordelijken over het Vlaamse coronabeleid voor de (residentiële) ouderenzorg. De parlementsleden zullen vandaag om 10u in een commissievergadering van gedachten wisselen over de resultaten van deze werkzaamheden.

Aansluitend op deze vergadering, omstreeks 13u, zullen de leden van de coronacommissie tijdens een persconferentie hun bevindingen en beleidsaanbevelingen toelichten.

Praktisch:

- de commissievergadering vindt plaats om 10u, in de Antoon Van Dyckzaal, en kan via de website live gevolgd worden: https://bit.ly/2ZSxoPq

- de persconferentie vindt plaats omstreeks 13u in de Antoon Van Dyckzaal;

– de pers wordt gevraagd tijdens de persconferentie een mondmasker te dragen en de social distance te respecteren.

Björn Rzoska

Commissievoorzitter

Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid

Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement

 

Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel