Uitnodiging persconferentie

‘Eindrapport maatschappelijk debat over de eindtermen’

De Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement nodigt u uit op de persconferentie van 4 oktober 2016 waar het eindrapport over het maatschappelijk debat over de eindtermen zal worden voorgesteld.

Brede betrokkenheid

Tijdens het voorjaar 2016 werd er in Vlaanderen een breed publiek debat opgezet over de inhouden die het onderwijs van de toekomst moet bevatten. Om dit debat vorm te geven, vertrouwde de Vlaamse overheid deze opdracht toe aan de onderzoeksbureaus Levuur, Tree Company en Indiville.

Omdat het onderwijs van de toekomst letterlijk iedereen aanbelangt, lag de nadruk op de participatie van zoveel mogelijk betrokkenen. Zo werd het internetplatform “OnsOnderwijs” opgezet, waren er talrijke scholierendebatten in scholen, verzamelde men de standpunten van de middenveldorganisaties en organiseerden de uitvoerders naast de 5 provinciale Nachten van het Onderwijs tot slot het Onderwijsfestival in het Vlaams Parlement. Duizenden mensen hebben daardoor op de een of andere manier bijgedragen tot dit debat.

Eindrapport OnsOnderwijs.be - van leRensbelang

De onderzoeksbureaus bundelden inmiddels de bevindingen en conclusies van al deze initiatieven in het eindrapport ‘OnsOnderwijs.be – Van Lerensbelang. Participatief publiek debat over de eindtermen’.

‘Het rapport wil’, aldus de samenstellers, ‘de kracht en de waarde van het materiaal dat uit het publieke debat is voortgekomen, ten volle tot zijn recht laten komen en in zijn breedte tonen zonder het te interpreteren of te selecteren’.

De onderzoeksbureaus zullen dit rapport samen met de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement op de persconferentie voorstellen.

Het vervolg

Het eindrapport wordt ook bezorgd aan de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Daar zal finaal het politieke debat moeten plaatsvinden over de ideeën en bevindingen die uit het maatschappelijk debat zijn voortgekomen.

Praktisch: de persconferentie vindt plaats op dinsdag 4 oktober 2016, om 13u30, in de Frans Masereelzaal (persconferentiezaal) van het Vlaams Parlement.

 

Kathleen Helsen, CD&V, Commissievoorzitter Commissie Onderwijs

Koen Daniëls, N-VA, Eerste ondervoorzitter Commissie Onderwijs

Caroline Gennez, sp.a, Tweede ondervoorzitter Commissie Onderwijs

Jo De Ro, Open Vld

Elisabeth Meuleman, Groen

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Geert Rits Commissiesecretaris
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Geert Rits Commissiesecretaris
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel