Uitgebreid Bureau Vlaams Parlement vergadert vrijdagochtend

In navolging van het ontslag van Vlaams parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) zal het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement samenkomen op vrijdag 12 juli, 11u.

Het Uitgebreid Bureau, dat bestaat uit de leden van het Vast Bureau en de fractievoorzitters, zal zich beraden over het ontslag van de voorzitter. Zij zullen nagaan welke verdere stappen het parlement moet nemen om een nieuwe voorzitter aan te stellen.

Na afloop van deze vergadering vindt in de Masereelzaal van het Vlaams Parlement een persconferentie plaats waar de nodige toelichting wordt gegeven.

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel