Tweede hoorzitting over homoseksualiteit en religie

De Commissie voor Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement organiseert op donderdag 2 februari 2017 voor de tweede maal een informele hoorzitting over  homoseksualiteit en religie. Ditmaal werden de ‘raadgevende organisaties die binnen de geloofsgemeenschappen de rechten van holebi’s behartigen’ uitgenodigd.

Aanleiding

De Commissie voor Gelijke Kansen organiseerde op 29 september 2016 een eerste informele ontmoeting over het thema ‘homoseksualiteit en religie’ met vertegenwoordigers van de erkende erediensten. Aanleiding voor die ontmoeting was een uitzending van De afspraak in juni op Canvas met rabbijn Aaron Malinski en imam Brahim Laytouss over seksuele diversiteit binnen hun geloofsgemeenschappen.

Tweede hoorzitting

In opvolging van die vergadering organiseert de Commissie Gelijke Kansen op 2 februari 2017 een tweede informele hoorzitting in het Vlaams Parlement. Ditmaal worden de raadgevende organisaties die binnen de geloofsgemeenschappen de rechten van Holebi’s behartigen, uitgenodigd. Bedoeling is van gedachten te wisselen over de wijze waarop de verschillende standpunten over homoseksualiteit zich verhouden tegenover ‘gelijkheid’ als fundamentele waarde.

Deelnemers

De volgende organisaties zullen aanwezig zijn:

  • Balagan, Joodse geloofsgemeenschap: David Weis
  • Holebi-Pastores, Christelijke geloofsgemeenschap: Rik Beckers

Naast deze organisaties zullen ook Yves Aerts en Katrien Vanleirberghe namens Çavaria, belangenverdediger voor holebi’s en transgenders, het woord nemen.

Prof. Ilke Adam, VUB, ten slotte zal toelichting geven bij haar onderzoek naar migratie en diversiteit.

De organisatie Merhaba die uitgenodigd werd omwille van haar werking op de snijlijn van seksuele, gender- en culturele diversiteit, kan niet aanwezig zijn.

Praktisch

De ontmoeting vindt plaats op 2 februari 2017, van 12 tot 14 uur, in het Vlaams Parlement. Om de vergadering in alle sereniteit te laten verlopen, heeft de Commissie beslist de ontmoeting een informeel karakter te geven. De vergadering vindt dan ook plaats achter gesloten deuren. Om 14u is er een persmoment voorzien in de Rik Wouterszaal.

Lorin Parys

Voorzitter

Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Mattens Commissiesecretaris
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Mattens Commissiesecretaris
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel