Twee actualiteitsdebatten in Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement zal op woensdag 15 maart 2017 twee actualiteitsdebatten organiseren. Het eerste over het akkoord over het Oosterweeldossier en een tweede over de conclusies uit het VMM-rapport betreffende de aanwending van de gemeentelijke saneringsbijdrage op de waterfactuur door de rioolbeheerders. 

Op basis van de ingediende actuele vragen voor vandaag, woensdag 15 maart, heeft de voorzitter van het Vlaams Parlement beslist om de volgende vragen om te zetten in twee actualiteitsdebatten:

1 De actuele vragen van mevrouw Annick De Ridder en de heren Willem-Frederik Schiltz en Koen Van den Heuvel worden omgezet in een actualiteitsdebat over het akkoord tussen de Vlaamse overheid, het Antwerps stadsbestuur en de actiegroepen betreffende het Oosterweeldossier.  Mevrouw Yasmine Kherbache had eerder reeds een vraag om uitleg ingediend over hetzelfde onderwerp.

Minister-president Geert Bourgeois zal eerst een verklaring afleggen namens de Vlaamse Regering.

Op basis van de ingediende vraag om uitleg en actuele vragen is de sprekersvolgorde : 1. sp.a, 2. N-VA, 3. Open Vld, 4. CD&V, 5. Groen en 6. VB.

De spreektijd bedraagt 5 minuten per fractie.

2 De actuele vragen van de heren Stefaan Sintobin, Johan Danen, Rob Beenders en Bart Nevens worden omgezet in een actualiteitsdebat over de conclusies uit het VMM-rapport betreffende de aanwending van de gemeentelijke saneringsbijdrage op de waterfactuur door de rioolbeheerders.  Mevrouw Tine Rombouts en mevrouw Gwenny De Vroe hebben over dit onderwerp vragen om uitleg ingediend.

Op basis van de ingediende actuele vragen en vragen om uitleg is de sprekersvolgorde : 1. VB, 2. Groen, 3. CD&V, 4. Open Vld, 5. sp.a en 6. N-VA.

De spreektijd bedraagt 5 minuten per fractie.

 

Het aantal actuele vragen wordt beperkt tot één per fractie en één per Vlaams volksvertegenwoordiger die geen lid is van een fractie.

De actualiteitsdebatten vangen aan om 14u.

De actuele vragen volgen aansluitend op de debatten.

De plenaire vergadering kan live bekeken worden via https://goo.gl/7Ihboq

 

Jan Peumans

Voorzitter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel