Tine Destrooper legt eed af als directeur Vlaams Vredesinstituut

Op dinsdag 16 januari 2018 legt Tine Destrooper in de handen van de voorzitter van het Vlaams Parlement, Jan Peumans, de eed af als directeur van het Vlaams Vredesinstituut.

Het Vlaams Parlement keurde op 8 november 2017 de voordracht van Tine Destrooper als nieuwe directeur van het Vlaams Vredesinstituut goed. Met de eedaflegging op 16 januari 2018 neemt Tine Destrooper effectief haar functie als directeur op. Het mandaat van deze directeursfunctie duurt 6 jaar en kan éénmaal worden verlengd.

Internationale ervaring

Tine Destrooper is doctor in Sociale en Politieke Wetenschappen. Zij deed aan diverse Europese en Amerikaanse instellingen onderzoek naar de gevolgen van gewelddadig conflict en de rol van de internationale gemeenschap hierin. Haar publicaties en lezingen op verschillende internationale fora belichtten de vaak onvoorziene gevolgen van internationale interventies voor lokale groepen.

Daarnaast deed Destrooper als directeur van het Center for Human Rights and Global Justice in New York ervaring op met het aansturen en bekendmaken van beleidsgericht onderzoek, en werkte ze samen met onderzoekers, middenveldorganisaties en beleidsmakers op verschillende bestuurlijke niveaus.

Politiek relevant onderzoek

Het Vlaams Parlement is verheugd dat Tine Destrooper het belang onderstreept van  onderzoek dat onmiddellijk relevant is voor beleidsmakers. De resultaten wil ze delen met diverse beleidsniveaus, media en andere maatschappelijke actoren om een goed geïnformeerd politiek debat mogelijk te maken.

De eedaflegging vindt plaats op dinsdag 16 januari 2018, 11 uur, in de Rik Wouterszaal van het Vlaams Parlement.

Jan Peumans

Voorzitter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel