Uitnodiging: Voorstelling publicatie “Vlaanderen in Europa en de wereld”

Het Vlaams Parlement nodigt u uit voor de voorstelling van de nieuwe publicatie ‘Vlaanderen in Europa en de wereld’ op vrijdag 25 januari 2019. Jan Peumans, parlementsvoorzitter, en Rik Daems, commissievoorzitter Buitenlands Beleid, geven de nodige toelichtingen.

 

Vlaanderen zal internationaal zijn of niet zijn

Vlaanderen moet zich als kleine dichtbevolkte regio met een open economie staande houden in een steeds meer globaliserende wereld. De grote troef van Vlaanderen is dat onze regio sinds 25 jaar de bevoegdheid heeft om een zelfstandig buitenlands beleid uit te bouwen. Zo kan Vlaanderen autonoom verdragen sluiten en eigen diplomaten uitsturen.

Jan Peumans: “Wij krijgen regelmatig delegaties van andere regionale parlementen op bezoek in het Vlaams Parlement. Telkens hoor ik dan dat zij onze autonomie inzake het buitenlands beleid erg benijden.”

Internationale instrumenten voor het eerst samen in kaart gebracht

De nieuwe publicatie ‘Vlaanderen in Europa en de wereld’ lijst voor het eerst alle mogelijkheden, instrumenten en netwerken op waarover Vlaanderen beschikt om een politieke rol van betekenis te spelen op het internationale toneel, niet in het minst binnen het Europese kader. De uitgave schenkt ook bijzondere aandacht aan de rol die het Vlaams Parlement en de Commissie Buitenlands Beleid hierbij kunnen en moeten spelen.

Rik Daems:  “De economische belangen van onze ondernemingen en de sociale welvaart van onze burgers moeten we blijven waarborgen. De Vlaamse beleidsniveaus moeten zich daarom ten volle bewust zijn van het immense belang van het buitenland voor Vlaanderen. Deze publicatie kan daartoe een belangrijke bijdrage leveren.”

Een Engelstalige versie van de publicatie zal wereldwijd verspreid worden via de 13 Vlaamse diplomaten en meer dan 100 economische vertegenwoordigers in het buitenland.

De voorstelling van de publicatie vindt plaats op vrijdag 25 januari 2018, om 15u, in de Masereelzaal (persconferentiezaal) van het Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel.

 

Jan Peumans, Voorzitter Vlaams Parlement

Rik Daems, Commissievoorzitter, Commissie voor  Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel