PERSUITNODIGING: Vlaams Parlement zet samenwerking met maatwerkbedrijf verder

Het Bureau van het Vlaams Parlement heeft op maandag 25 maart beslist om de samenwerking met het maatwerkbedrijf TWI verder te zetten. Op 28 maart vindt een persconferentie plaats waar deze samenwerking wordt toegelicht.

Van proefproject naar definitieve samenwerking

Het Bureau van het Vlaams Parlement zette, op initiatief van Sonja Claes (CD&V), in september 2018 het licht op groen om te starten met een proefproject voor  medewerkers van een maatwerkbedrijf (de vroegere ‘beschutte werkplaats’). Het Vlaams Parlement sloot daartoe een overeenkomst met het maatwerkbedrijf TWI vzw uit Brussel om een aantal medewerkers in te zetten in het parlement.

Gedurende 5 maanden hebben 4 maatwerk-medewerkers van TWI mee de commissievergaderingen ondersteund en meegeholpen bij de afhandeling van de briefwisseling.

Na een positieve evaluatie van dit project besloot het Vlaams Parlement de samenwerking met een maatwerkbedrijf voort te zetten en zette daartoe een overheidsopdracht in de markt. Het Vast Bureau heeft deze opdracht toegekend aan TWI vzw.

Sociale enclavewerking

De samenwerking met maatwerkbedrijf TWI vzw is een toepassing van de zogenaamde sociale enclavewerking. Dit systeem is het resultaat van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling (het zgn. Maatwerkdecreet). Via dit decreet wil de overheid werk en ondersteuning garanderen op maat van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met het oog op een mogelijke doorstroming naar het reguliere circuit.

Door de volwaardige samenwerking met het maatwerkbedrijf TWI vzw neemt het Vlaams Parlement als overheidsinstelling een voorbeeldfunctie op voor de implementatie van het Maatwerkdecreet.

Persconferentie

Het Vlaams Parlement nodigt de pers uit voor een persconferentie op donderdag 28 maart, om 11u, over deze samenwerking. Mevrouw Sonja Claes (Lid van het Vast Bureau, CD&V) en de heer Thomas Caudron, directeur van TWI vzw, zullen toelichting geven bij het verloop van het proefproject en bij de nieuwe opdracht. Medewerkers van het maatwerkbedrijf zullen getuigen over hun ervaringen met en in het Vlaams Parlement.

Praktisch

De persconferentie vindt plaats op donderdag 28 maart 2019 om 11u in de Frans Masereelzaal (persconferentiezaal) van het Vlaams Parlement.

Ingang: Leuvenseweg 86, 1000 Brussel.

Informatie over maatwerkbedrijf TWI vzw vindt u hier.

 

Sonja Claes (CD&V),

Vlaams volksvertegenwoordiger - Lid van het Vast Bureau

tel. 02 552 11 75

sonja.claes@vlaamsparlement.be 

 

Jan Peumans

Voorzitter Vlaams Parlement

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel