Persbericht: "Debat over financiële stromen van Vlaamse Gemeenschap naar Brussel"

De Verenigde Commissies Brussel en Samenwerking van het Vlaams Parlement houden op 9 mei 2018 een gezamenlijke zitting met de Samenwerkingscommissie van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Aanleiding daartoe is de bespreking van het Rapport 2017 van de Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (GACB) over de financiële stromen van de Vlaamse Gemeenschap naar Brussel.

Brusselnorm

De Brusselnorm bepaalt dat 5 procent van de totale Vlaamse middelen voor gemeenschapstaken, zoals onderwijs, welzijn, cultuur, sport, integratie en inburgering, wordt gereserveerd voor Brussel.

Om een controle en een eventuele bijsturing mogelijk te maken, richtte de Vlaamse Gemeenschap samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie een ambtelijke ’task force’ op. Deze task force werd in 2016 omgevormd tot de Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (GACB).

Rapport 2017

De GACB kreeg vier opdrachten van de Vlaamse Regering en het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie: de rapportering over de financiële stromen actualiseren, de decretale regelgevingsagenda’s screenen (Brusseltoets), een interpretatief kader voor de Brusselnorm ontwerpen, en de uitbreiding van de toepassing van de Brusseltoets onderzoeken. De resultaten daarvan bracht de GACB samen in haar Rapport 2017.

Gezamenlijke zitting

De Verenigde Commissies Brussel en Samenwerking van het Vlaams Parlement zullen op 9 mei 2018 dit rapport bespreken in een gezamenlijke zitting met de Samenwerkingscommissie van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie met de Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

De covoorzitters van de GACB, respectievelijk Jeroen Windey, administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur, en Eric Verrept, leidend ambtenaar van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, zullen het rapport toelichten. Daarna volgt een gedachtewisseling.

Praktisch: de gezamenlijke commissievergadering vindt plaats op woensdag 9 mei, 10u, in de Antoon Van Dyckzaal en wordt LIVE gestreamd via https://goo.gl/Pz1Mpp.

Jan Peumans

Commissievoorzitter Verenigde Commissies Brussel en Samenwerking

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel