Parlementsleden interpelleren Jambon en Beke over de uitspraken inzake kindergeld en asielzoekers

Parlementsleden interpelleren Jambon en Beke over de uitspraken inzake kindergeld en asielzoekers

De Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement heeft aan de agenda van dinsdag 7 januari drie interpellaties toegevoegd over de uitlatingen van Vlaams minister-president Jan Jambon inzake kindergeld en asielzoekers.

De Vlaamse parlementsleden Hannelore Goeman (sp.a), Chris Janssens (Vlaams Belang) en Björn Rzoska (Groen) dienden elk een interpellatieverzoek in naar aanleiding van de uitspraken van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in de Tijd van 28 december jl. Daarin beweerde hij op de hoogte te zijn van een verhaal waarbij asielzoekers met achterstallig kindergeld een huis zouden hebben gekocht.

Het Uitgebreid Bureau besliste vandaag om deze interpellaties te houden in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. De Commissie heeft deze interpellaties toegevoegd aan haar agenda van dinsdag 7 januari, om 13u30. Zowel Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), als Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) zullen daarbij aanwezig zijn.

De commissievergadering kan live bekeken worden via de website van het Vlaams Parlement.

Stefaan Sintobin

Voorzitter Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel