Parlementaire commissies buigen zich over Groenboek Bestuur

De Commissie voor Bestuurszaken en de Commissie Algemeen Beleid van het Vlaams Parlement zullen op dinsdag 24 januari 2017 in verenigde zitting een gedachtewisseling houden over het Groenboek Bestuur van de Vlaamse Regering. Zij nodigen daartoe Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, en vertegenwoordigers van de SERV uit.

Groenboek Bestuur

Welke Vlaamse overheid is vandaag én morgen nodig om de uitdagingen in onze samenleving samen aan te pakken? Dat is de centrale vraag van het Groenboek Bestuur. De Vlaamse overheid heeft haar eigen ideeën daarover gebundeld in dit groenboek. Het groenboek bevat zes principes en dertig voorstellen voor een vernieuwende Vlaamse overheid die de maatschappelijke uitdagingen en behoeften van vandaag én morgen nog beter kan aanpakken.

Via een open consultatie konden burgers, verenigingen, bedrijven, ambtenaren en andere besturen tot 31 december 2016 op de voorstellen reageren en zelf ook suggesties doen. Ook de strategische adviesraden, waaronder de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), kregen de kans hun opmerkingen hierover te formuleren.

Gedachtewisseling

De Verenigde Commissies voor Bestuurszaken en Algemeen Beleid nodigen naast Geert Bourgeois ook vertegenwoordigers van de SERV uit om een eerste gedachtewisseling te houden over hun opmerkingen bij het groenboek. Voor de SERV zullen Ann Vermorgen, voorzitter, en Peter Van Humbeeck, medewerker van de studiedienst, het woord voeren.

Praktisch:

-      de commissievergadering vindt plaats op dinsdag  24 januari 2017, 13u30, in de Antoon Van Dyckzaal van het Vlaams Parlement

-      de vergadering wordt live gestreamd via https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1105842#video

Mercedes Van Volcem

Voorzitter Verenigde Commissies voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid en Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Willy Dirkx Commissiesecretaris
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Willy Dirkx Commissiesecretaris
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel