Parlementair debat over intergemeentelijke samenwerking

De Commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement organiseert op dinsdag 7 maart 2017 een debat met Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, over de intergemeentelijke samenwerking. Bedoeling is dat de parlementsleden en de minister onderling afspraken maken over mogelijke aanpassingen van de bestaande regelgeving.

Lokale besturen kunnen op basis van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking uit 2001 samenwerken op diverse vlakken. Die samenwerkingsverbanden kwamen recent terug onder de aandacht met het discours over de intercommunales dat aanleiding gaf tot het actualiteitsdebat van 15 februari jl. in het Vlaams Parlement.

(Herbekijk of herlees het verslag van dit actualiteitsdebat: https://goo.gl/Sqa7yG )

Tijdens dat debat werden afspraken gemaakt over mogelijke bijsturingen van de structuren die in het kader van de intergemeentelijke samenwerking werden opgezet. De commissie Binnenlands Bestuur kreeg de opdracht deze thematiek prioritair te onderzoeken en voor het zomerreces 2017 tot de nodige voorstellen te komen.

Als start van deze werkzaamheden nodigt de Commissie minister Homans uit voor een gedachtewisseling met de parlementsleden op dinsdag 7 maart. Daarmee wil de Commissie komen tot concrete afspraken over wie wat zal doen inzake mogelijke voorstellen tot verbetering van de regelgeving terzake. 

Praktisch:

  • De commissievergadering vindt plaats op dinsdag 7 maart, vanaf 14u, in de Jan Van Eyckzaal van het Vlaams Parlement.
  • De commissievergadering kan live gevolgd worden via https://goo.gl/dOQA9f

Mercedes Van Volcem

Voorzitter Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Willy Dirkx Commissiesecretaris
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Willy Dirkx Commissiesecretaris
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel