Opening Vlaams Parlement

Op maandag 23 september opent het Vlaams Parlement het nieuwe zittingsjaar 2019-2020. Indien er geen nieuwe Vlaamse Regering is tegen dan, zal de opening gebeuren zonder Septemberverklaring. Deze wordt dan uitgesteld naar een latere datum.

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement besliste vandaag over de agenda van de openingszitting van volgende week. Er zijn twee opties: 

1. Als er voor 23 september een nieuwe Vlaamse regering is, komt de plenaire vergadering samen op maandag 23 september om 14u. en woensdag 25 september 2019 om 10u.  

Op de agenda van maandag: de opening van het zittingsjaar met o.a. verkiezing van het Bureau, de toespraak van de voorzitter, de verkiezing van de Vlaamse regering en de Septemberverklaring (de verklaring van de Vlaamse regering betreffende de algemeen maatschappelijke situatie en betreffende de krachtlijnen van de begroting 2020).

Op woensdag vindt dan het debat over de Septemberverklaring plaats, met aansluitend de hoofdelijke stemmingen.

2. Als er op 23 september nog geen Vlaamse regering is gevormd, komt de plenaire vergadering om 14u. samen voor o.a. de verkiezing van het Bureau van het Vlaams parlement en de toespraak van de voorzitter.

In dat geval vergadert op woensdag 25 september ook een zogenaamde ‘ad hoc commissie’. Deze commissie kan de interpellaties en vragen om uitleg behandelen, die de parlementsleden wensen te stellen aan de ontslagnemende Vlaamse regering. De ‘ad hoc commissie’ wordt voorgezeten door de parlementsvoorzitter, alle thema’s kunnen aan bod komen en ze blijft bestaan tot het moment dat de gewone commissies worden opgericht.

Wilfried Vandaele

Voorzitter Vlaams Parlement

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel