Skip to Content
Onderzoekscommissie Kinderopvang van start

Onderzoekscommissie Kinderopvang van start

Vandaag startte de Onderzoekscommissie naar de veiligheid van de kinderopvang met haar eerste vergadering. Koen Daniëls (N-VA) werd verkozen tot voorzitter, Freya Saeys (Open Vld) tot eerste ondervoorzitter en Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) tot tweede ondervoorzitter. Als verslaggevers werden Katrien Schrijvers (CD&V), Hannes Anaf (Vooruit) en Celia Groothedde (Groen) aangeduid.

Op 16 maart 2022 installeerde het Vlaams Parlement de “Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang”. Deze commissie vergaderde vandaag voor het eerst. Koen Daniëls werd verkozen tot voorzitter en Freya Saeys (Open Vld) tot eerste en Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) tot tweede ondervoorzitter. Katrien Schrijvers (CD&V), Hannes Anaf (Vooruit) en Celia Groothedde (Groen) zullen optreden als verslaggevers. Een eerste gedachtewisseling over de verdere werkzaamheden verliep achter gesloten deuren.

Aanleiding tot oprichting van deze onderzoekscommissie vormde ​ het overlijden van een zes maanden oud meisje in kinderdagverblijf ‘t Sloeberhuisje in Mariakerke en de terugkerende signalen van mishandeling en verwaarlozing in een beperkt aantal kinderopvanginitiatieven. De onderzoekscommissie zal op zoek gaan naar duidelijkheid over wat er bij de procedures misloopt. Waarom kinderdagverblijven die vergund zijn door Kind en Gezin, ondanks vastgestelde problemen, toch konden openblijven en waarom signalen onopgemerkt zijn gebleven, zijn vragen waarop de onderzoekscommissie naar antwoorden zal zoeken.

Koen Daniëls, voorzitter: "Als een ouder een vergunning van Kind & Gezin tegen de muur ziet hangen, dan moet die honderd procent kunnen vertrouwen dat alles in orde is. Maar dat vertrouwen heeft door de gebeurtenissen een stevige deuk gekregen. Dat vertrouwen moeten we herstellen, zowel voor de ouders maar ook voor alle kinderopvanginitiatieven die het wél schitterend doen. Dat kan enkel door passende antwoorden te vinden op de terechte vragen die gesteld worden."

Uiterlijk op 1 juli 2022 zal de onderzoekscommissie haar eindverslag indienen bij de plenaire vergadering.

Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement

 

Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel