‘Onderwijsfestival’ over het onderwijs van de toekomst

Persuitnodiging

Op  vrijdag 13 mei wordt het publieke luik van het grote eindtermendebat afgesloten met een Onderwijsfestival in het Vlaams Parlement. Goed 700 participanten, waarvan de helft jongeren, zullen nog een laatste keer hun standpunten illustreren door in gesprek te gaan met elkaar en met de parlementsleden. De Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement nodigt u uit op dit belangrijke moment uit het eindtermendebat.

Brede betrokkenheid

Van begin februari tot het einde van deze week liet Vlaanderen zijn stem horen over de inhouden die het onderwijs van de toekomst moet bevatten.  19.000 bezoekers waren actief op het internetplatform “OnsOnderwijs”, meer dan 2000 standpunten werden gedeeld en stevig bediscussieerd, meer dan 13 000 jongeren namen deel aan discussies in hun scholen, 169 middenveldorganisaties hebben hun standpunten bekendgemaakt.

Het onderwijs van de toekomst belangt letterlijk iedereen aan.  Goed onderwijs is van fundamenteel belang voor de samenleving van morgen, het is van leRensbelang.

Onderwijs is van leRensbelang

Vlaanderen heeft duidelijk gemaakt dat het een sterk onderwijs wil,  dat ook stevig verankerd moet zijn in de maatschappelijke uitdagingen. Al te vaak krijgt men de indruk dat “onderwijs alles moet oplossen”, maar dit debat maakt duidelijk dat de Vlaming toch kiest voor enkele hoofdlijnen, en niet voor een wirwar aan opinies, waar het onderwijs dan maar mee aan de slag moet. Er is een duidelijke keuze voor onderwijs dat inzet op zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling, op sociale en intermenselijke  competenties, op praktische vaardigheden, burgerschapsvorming, gezondheid, talenkennis… maar ook vraagt men ontwikkeling van kritische zin en probleemoplossend denken, ICT en een stevige basiskennis.

Een laatste kans…

Maar voor dit alles in het Vlaams Parlement finaal wordt besproken, worden nog éénmaal alle inzichten en ideeën uit het brede publieke debat samengevat. Het Onderwijsfestival wil trouw zijn aan zijn naam. Via een veelheid aan werkvormen, van lezingen over paneldiscussies, speaker’s corners, American Debates  en interactieve sessies tot een heus live gebracht rapnummer, worden momenten gecreërd waarop de verschillende resultaten van het debat over de nieuwe eindtermen nog eenmaal worden besproken. Net zoals op een echt festival stellen de deelnemers zelf hun programma samen.

Het volledige programma kan u hier downloaden.

Praktisch

Waar: Vlaams Parlement ingang De Loketten, Ijzerenkruisstraat 99, 1000 Brussel

De eerste sessies starten om 10u00. Om 15u30 is de slotsessie gepland in de Lokettenzaal.

Kathleen Helsen

Commissievoorzitter

Commissie voor Onderwijs

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Geert Rits Commissiesecretaris
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Geert Rits Commissiesecretaris
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel