Skip to Content
Nils Duquet nieuwe directeur Vredesinstituut

Nils Duquet nieuwe directeur Vredesinstituut

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement keurde vandaag de benoeming goed van Nils Duquet als nieuwe directeur van het Vlaams Vredesinstituut. Nils Duquet was reeds sinds april 2020 directeur ad interim.

Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement. Sinds haar oprichting in 2004 bouwde het instituut een stevige reputatie op in beleidsgericht onderzoek naar conflict en geweld in de samenleving en naar wapenhandel en -gebruik.

Na het vertrek van de vorige directeur, Elke Devroe, nam Nils Duquet op 1 april 2020 het roer over als directeur ad interim.

Na een selectieprocedure droeg de Raad van Bestuur van het Vredesinstituut Nils Duquet bij het Vlaams Parlement voor, omdat zij bijzonder tevreden waren over de manier waarop hij tijdens de interim periode de leiding van het Vredesinstituut heeft ingevuld.

Jan Peumans, voorzitter: “Nils heeft als directeur ad interim de continuïteit verzekerd en ervoor gezorgd dat de lopende onderzoeken konden worden verdergezet. Intussen bleek uit de selectieprocedure dat zijn ambitieuze visie om het Vlaams Vredesinstituut uit te bouwen tot een belangrijke stem in het vredesdebat overeenstemde met die van de Raad van Bestuur. Die visie kan nu stap voor stap gerealiseerd worden."

Nils Duquet werkt sinds 2006 als onderzoeker bij het Vredesinstituut en coördineerde de afgelopen jaren onder meer diverse internationale onderzoeksprojecten rond illegale wapenhandel en wapengeweld in Europa. Hij is master in de politieke wetenschappen en in de sociologie.

Nils Duquet: “De voorbije jaren gaven we vanuit het Vlaams Vredesinstituut heel wat concrete, wetenschappelijk onderbouwde adviezen aan de Vlaamse parlementsleden en andere beleidsmakers. Daar gaan we zeker mee door want de actualiteit bewijst dat het zelfs in volwassen democratieën cruciaal is om aandacht  te hebben voor processen van polarisering, radicalisering en conflicthantering. Tegelijkertijd willen we ons onderzoekswerk - maar ook initiatieven die onze expertise aanvullen - nog breder verspreiden bij al wie in Vlaanderen en daarbuiten begaan is met het vredesperspectief.”

Aansluitend op de plenaire vergadering van vandaag, legde Nils Duquet als directeur van het Vredesinstituut de eed af in handen van Liesbeth Homans, voorzitter van het Vlaams Parlement.

Nils Duquet is voor bijkomende vragen bereikbaar op zijn persoonlijk nummer 0494/21 85 83.

 

Liesbeth Homans

Voorzitter Vlaams Parlement

Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement

 

 

Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel