Skip to Content

Nieuw boek beantwoordt alle vragen over de verkiezingen

In de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei 2019 verschijnt de vijfde editie van het boek “Het Vlaams Parlement. Verkiezing en statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger”. Auteurs Michiel Elst en Luk Van Looy, die dit boek in eigen naam publiceren, putten uit hun ervaring als juristen bij de Juridische Dienst van het Vlaams Parlement.

De verkiezingsprocedure

Dit boek biedt een unieke en systematische ontleding van het verloop van de volledige verkiezingsprocedure voor het Vlaams Parlement. Daarbij schenken de auteurs aandacht aan alle relevante actoren in de kiesstrijd: kiezers, kandidaten en politieke partijen.

Dit boek geeft een heel concreet antwoord op tal van vragen rond de verkiezingen:

 • Hoe komen kandidatenlijsten tot stand?
 • Wat is geoorloofd en verboden in de kiescampagne?
 • Kan een kleine partij een plaats opeisen in een televisiedebat?
 • Zijn betalende verkiezingscampagnes op internet toegelaten?
 • Hoeveel mag een kandidaat besteden aan zijn verkiezingspropaganda?
 • Hoe worden de zetels verdeeld?
 • Het parlement geïnstalleerd?
 • Parlementaire fracties gevormd?

Het eerste luik eindigt op het ogenblik dat het parlement volledig samengesteld is en alle interne organen opgericht die nodig zijn om de wetgevende vergadering te laten functioneren.

Het statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger

Daarna  wordt het statuut van de verkozene geanalyseerd:

 • Wat is zijn sociaal en fiscaal statuut?
 • Mag hij nog een ander beroep uitoefenen?
 • Kan een parlementslid een boete wegens te snel rijden negeren, door zich te verschuilen achter zijn onschendbaarheid?
 • Moet hij zijn inkomsten bekend maken?

Al deze vragen komen aan bod in een heldere, actuele analyse van alle relevante rechtsregels en rechtspraak.

Nuttig naslagwerk

Dit overzicht is handig voor alle politieke partijen en verkiezingskandidaten, voor volksvertegenwoordigers en hun opvolgers en medewerkers, maar zeker ook voor journalisten en politicologen die op zoek zijn naar objectieve en actuele informatie over de Vlaamse democratie.

M. Elst en L. Van Looy, Het Vlaams Parlement. Verkiezing en statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordigers, Wolters Kluwer, Mechelen, 2019, 628 p., 89,87 euro.

 

Jan Peumans

Voorzitter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel