Skip to Content

Natuur- en milieuorganisaties ontvangen Gouden Erepenning Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement reikt zijn Gouden Erepenning 2018 uit aan vier organisaties die symbool staan voor alle initiatieven inzake natuur en milieu in Vlaanderen. Bosforum, CurieuzeNeuzen, Natuurpunt en Regionaal Landschap Kempen en Maasland zullen op 30 januari tijdens een bijzondere plenaire vergadering hun erepenning in ontvangst nemen.

 

Gouden Erepenningen

Met de erepenningen huldigt het Vlaams Parlement mensen die zich langdurig en aanwijsbaar verdienstelijk hebben gemaakt voor Vlaanderen. Traditioneel wordt telkens één thema bepaald dat in de lijn der Vlaamse bevoegdheden ligt. In het verleden zijn er al erepenningen uitgereikt in domeinen zoals beeldende kunst, wetenschap, welzijnswerk, literatuur, sport, muziek, film, verdienstelijke Vlaming in het buitenland, vrijwilligerswerk en Onderzoek & Ontwikkeling.

Voor de Gouden Erepenning 2018 werd gekozen voor het thema ‘natuur en milieu’. Dit thema is niet toevallig gekozen. De afgelopen jaren, en zeker vandaag, staan natuur, milieu en klimaat wereldwijd meer dan ooit in de belangstelling. Niet alleen internationale fora, maar ook het eigen Vlaams Parlement besteedden in het bijzonder veel aandacht aan het klimaatbeleid.

Selectie van de laureaten

Uit de kandidaten die de Vlaamse volksvertegenwoordigers hebben voorgedragen, werden Bosforum, CurieuzeNeuzen, Natuurpunt en Regionaal Landschap Kempen en Maasland als laureaten geselecteerd:

  • Bosforum ijvert voor een doordacht bosbeleid. Zij zetten zich in voor een respectvolle match van economie en ecologie voor de bossen in Vlaanderen.  Vanuit de optiek dat een toekomstgericht bosbeleid een zaak van algemeen belang is, zoekt Bosforum voor haar pleidooi actief steun bij bevolking, middenveldorganisaties en ondernemingen.
  • CurieuzeNeuzen is het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit dat ooit in Vlaanderen is georganiseerd. De Standaard sloeg daartoe de handen in elkaar met de Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij. Doel was om gedurende een maand met 20.000 gezinnen, scholen, bedrijven en verenigingen de impact van het verkeer op de luchtkwaliteit in heel Vlaanderen te meten.
  • Natuurpunt heeft de verdienste om natuurbehoud en de bescherming van het landschap en het erfgoed nadrukkelijk en voortdurend onder de aandacht te brengen. Natuurpunt ontstond in 2001 uit een fusie van De Wielewaal en de Belgische Natuur- en Vogelreservaten en telt inmiddels 107.000 leden. Meer dan 6000 vrijwilligers steken in hun vrije tijd de handen uit de mouwen om de 500 natuurgebieden, ondertussen zo’n slordige 23.000 hectare, te onderhouden.
  • Regionaal Landschap Kempen en Maasland is 1 van de 16 Regionale Landschappen in Vlaanderen. Deze regionale landschappen zetten zich in voor het behoud en versterken van natuur, landschap, erfgoed, streekidentiteit en recreatie. Regionaal Landschap Kempen en Maasland staat bekend als initiatiefnemer voor de oprichting van het eerste nationale park: het Nationaal Park Hoge Kempen, maar vooral ook als ‘uitvinder’ van het populaire fietsroutenetwerk.

Uitreiking

De vertegenwoordigers van deze organisaties zullen de Gouden Erepenning 2018 ontvangen uit handen van Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement, op woensdag 30 januari, 11u, tijdens een bijzondere plenaire vergadering.

Jan Peumans

Voorzitter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel