Minister-president Jan Jambon licht in Vlaams Parlement de onderhandelingen over de brexit toe

Minister-president Jan Jambon licht in Vlaams Parlement de onderhandelingen over de brexit toe

Op dinsdag 9 juni focust de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme van het Vlaams Parlement opnieuw op de mogelijke gevolgen van de brexit voor Vlaanderen. Vlaams minister-president Jan Jambon zal tijdens deze tweede voortgangsrapportage een stand van zaken van de onderhandelingen geven.

De voortgangsrapportage past in het beleid van de Commissie Buitenlands Beleid  om een en ander rond brexit te stroomlijnen en een coördinerende rol op te nemen. De Commissie had al een eerste voortgangsrapportage over de brexit op 10 maart 2020. Toen wisselden de commissieleden van gedachten met minister-president Jan Jambon, prof. dr. Hylke Vandenbussche (KU Leuven) en Martin Shearman, de Britse ambassadeur in België.

Dinsdag 9 juni, geeft minister-president Jan Jambon toelichting over de voortgang van de onderhandelingen.  Aansluitend wisselt hij hierover van gedachten met de parlementsleden.

“Er wordt de laatste weken en dagen druk onderhandeld tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over een nieuw handelsverdrag.  De Britten, die sinds eind januari al geen lid meer zijn van de EU, moeten voor 1 juli een verlenging van de onderhandelingen aanvragen, anders vertrekken ze op 31 december met of zonder handelsdeal uit de Unie.  We zijn dus op een belangrijk momentum aangekomen”, weet Cathy Coudyser.

Omdat de brexitproblematiek diverse beleidsdomeinen aanbelangt, kunnen ook de leden van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie en de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid deelnemen aan deze vergadering.

Om haar werkzaamheden omtrent het brexitdossier verder uit te diepen, plant de Commissie Buitenlands Beleid begin juli ook een gedachtewisseling met Michel Barnier, hoofd van de brexitonderhandelingen voor de Europese Commissie.

De commissievergadering vindt plaats op dinsdag 9 juni, vanaf 15u, via Zoom, en kan via de livestream op de website van het Vlaams Parlement gevolgd worden.

 

Cathy Coudyser

Voorzitter Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel